Page 1 - אוגדן בשפה הערבית - מעקב וטיפול למשפחות חולי דושן בקר
P. 1

‫جمع ّية خطوات صغيرة‬

‫جمع ّية من أجل مرضى الضمور العضل ّي دوشين‪-‬بيكر‬

        ‫יחד‬

‫הורות‬              ‫מידע‬

    ‫שינוי‬       ‫מעקב‬
          ‫הורות‬
‫אומץ צעדים קטנים‬     ‫נתינה‬ ‫אתגר מסירות‬
‫דאגה שינוי בריאות‬          ‫הזדמנות אמונה‬  ‫הקשבה‬
            ‫הזדמנות‬
                 ‫אור סיפוק‬
‫הכוונה התרגשות‬                 ‫פתרון‬
                ‫אכפתיות חברות טיפול‬
                    ‫אהבה‬
‫למידה משפחה‬           ‫צעדים קטנים‬
        ‫התקדמות פתיחות‬            ‫תודה‬
‫הקשבה כיף‬        ‫להוביל‬   ‫חברות‬
                           ‫תקווה‬
‫יד ביד יחד מודעות‬        ‫חיוך‬
‫אמפתיה מחקר סבלנות דאגה‬               ‫עזרה ידע‬

                           ‫חלום‬
‫أع ّدت هذا المل ّف جمع ّية خطوات صغيرة بالتعاون مع طاقم العيادة المتع ّددة الطواقم في مركز شنايدر لط ّب الأطفال‪2020 ،‬‬
   1   2   3   4   5   6