חיפוש חופשי

חוברת למשפחות בשנה הראשונה לאחר האבחון

הצעדים הראשונים לאחר קבלת אבחון מחלת דושן-בקר

מדריך זה נכתב על-ידי צוות עמותת צעדים קטנים, במטרה לסייע למשפחות בתקופה הראשונה לאחר אבחון המחלה.

 

המידע והעצות המפורטים בחוברת זו אינם מהווים תחליף להיוועצות ברופא או לקשר בין הרופא לחולה. יש להיעזר בעצות המובאות בחוברת בשילוב העצות שייתן הרופא שלכם. יש להתייעץ עימו בכל הנושאים הקשורים לבריאות ילדכם, בייחוד בכל הקשור לתסמינים הדורשים אבחנה רפואית או טיפול רפואי. כל פעולה שתבצעו על סמך המידע שניתן בחוברת זו כפופה לשיקול דעתכם בלבד.