חיפוש חופשי

מדריכים

כרטיס מידע לשעת חרום

מדריך למתיחות

מדריך לנשאית על חשיבות מעקב קרדיולוגי

מדריך וידאו למתבגר עם דושן-בקר

מדריך לטיפול הנשימתי

מדריך בתחום החינוך במחלת דושן-בקר

התחום הפסיכולוגי בטיפול במחלת דושן-בקר

"גן קטן – משימה גדולה" ספרון אנימציה בנושא הטיפול הגנטי בדושן

גם אני – ספרון לילדים צעירים המסייע בהסברה על המחלה

דושן ואני – ספרון הסבר לילדים צעירים

מדריך תזונה לבוגרים

מדריכי תזונה ותוספי מזון (ער عربيه)

מדריכי תזונה ותוספי מזון

מדריך סטנדרט טיפולי במחלה

חוברת למשפחות בשנה הראשונה לאחר האבחון