חיפוש חופשי

הנחות ופטורים בתחום הבריאות

הנחות ופטורים מהשתתפות עצמית ברכישת תרופות

בכל קופת חולים קיימת תקרת השתתפות שונה, כמפורט בנוסח המעודכן לחוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופ"ח ושב"ן.

עבור אדם המוגדר כחולה כרוני קיימת תקרה חודשית לתשלום דמי השתתפות עבור כל סוגי התרופות (הכלולות בסל הבריאות) שהוא צורך, כולל תרופות שאינן חלק מהטיפול במחלה הכרונית.

שיטת יישום התקרה הינה ממוחשבת בכל קופת חולים (שיטה מצטברת על פיה התשלום נפסק עם ההגעה לתקרה).

שיעור בש"ח של תקרת השתתפות עבור תרופות לחולים כרוניים:

​כללית               ​לאומית              ​מאוחדת             ​מכבי

312                  ​315                 ​304                 298

פטור מתשלום אגרות לשירותים רפואיים

מקבלי קצבת נכות פטורים מתשלום השתתפות עצמית עבור שירותים רפואיים שונים בקופות החולים.

רשימת השירותים

  • רופאים ראשוניים הם רופאים כלליים (שאינם מומחים) ורופאים מומחים ברפואת משפחה, רפואת ילדים, רפואה פנימית וגינקולוגיה. הביקור אצל רופא ראשוני הוא ללא תשלום השתתפות עצמית.
  • רופאים שניוניים הם רופאים מומחים שאינם רופאים ראשוניים, כולל פסיכיאטרים וכן דיאטניות ופודיאטורים.
  • מרפאות חוץ הן מרפאות הפועלות במסגרת בתי חולים כלליים (כולל מרפאות בריאות הנפש בבתי חולים כלליים).
  • מכונים כדוגמת מכוני הדמיה: רנטגן, אולטרסאונד, רפואה גרעינית, טומוגרפיה ממוחשבת (CT), אקוקרדיוגרפיה, MRI; מכוני אבחון: EEG ,EMG, אודיומטריה, ארגומטריה; מכון לגסטרואנטרולוגיה ומכון להפרעות בשינה.

תהליך מימוש הזכאות

הפטור עבור השירותים ניתן באופן אוטומטי, בהתאם לרשימות המועברות מהמוסד לביטוח לאומי לקופות החולים.

סיוע במימון מזון תרופתי ייעודי לחולים הזקוקים לתזונה מיוחדת

קופות החולים קבעו סכום קבוע בתקרה למזון רפואי הכלול בסל. כל סכום מעבר לתקרה זו יסופק בידי קופת החולים ללא תשלום.

מי זכאי

תושב המבוטח בביטוח בריאות ממלכתי, הזקוק למזון תרופתי ייעודי, אם סוג המזון הוא בסל הבריאות בהתוויה למחלתו, והמזון ניתן לו על-פי מרשם של רופא או דיאטנית קלינית.

תהליך מימוש הזכאות

התקרות יחושבו כך שבאופן אוטומטי, מבוטח המקבל מהקופה מזון תרופתי הכלול בסל לא יידרש לשלם השתתפות עצמית מעבר לתקרה.

להלן טבלה עם פירוט תקרות התשלום בקופות השונות נכון למאי 2017.

קופת חולים                    סך התקרה החודשית למבוטח

שירותי בריאות כללית     706 ש"ח

קופת חולים לאומית        704 ש"ח

מכבי שירותי בריאות       682 ש"ח

קופת חולים מאוחדת       704 ש"ח

 

סיוע במימון המזון התרופתי שאינו בסל

נוסף לסוגי מזון תרופתי ייעודי שבסל הבריאות, קיימים מספר סוגי מזון שאינם בסל אך נמכרים במחיר מוזל בסבסוד משרד הבריאות ואותם ניתן לרכוש בבתי מרקחת או בחנויות.

חולים, המוכרים ומטופלים על-ידי המחלקה לשירותים חברתיים, וזקוקים לתזונה מיוחדת בשל מחלתם, עשויים לקבל סיוע במימון מזון תרופתי ייעודי.

המחלקה לשירותים חברתיים תשתתף בסכום אשר לא יעלה על 90% מההוצאה עבור המזון התרופתי והמשפחה תשתתף בלא פחות מ-10% מעלות ההוצאה.

הסיוע הניתן הוא בסך 216 ש"ח בחודש (נכון לשנת 2018) ומותנה בתשלום השתתפות עצמית.

  

מימוש הזכאות

יש לפנות לעובד הסוציאלי במחלקה לשירותים חברתיים ולמלא טופס שיינתן על ידו.

לבקשה יש לצרף אישורי הכנסה של המשפחה, אישור רופא על המחלה והמינון הנחוץ לחודש, חשבונית מס/קבלה על רכישת המזון. כמו כן ניתן לפנות לעמותות המסייעות ברכישת תרופות שאינן בסל.