חיפוש חופשי

WVE-N531

שם המחקר

An Open-label Phase 1b/2a Study of WVE-N531 in Patients With Duchenne Muscular Dystrophy

שם החברה

Wave Life Sciences Ltd.

אסטרטגיית טיפול

דילוג על אקסון

סטטוס

מגייס

יכולת אמבולטורית

לא ספציפי

טיפול בסטרואידים

כן

גיל

גילאי 5-18

מתקיים בישראל

שלב מחקר

פרה-קליני
שלב 1
שלב 1-2
שלב 2
שלב 2-3
שלב 3
מאושר

מידע כללי / תקציר

מהות הטיפול

התרופה מתאימה לחולי דושן עם אבחון גנטי המתאים לדילוג על אקסון 53. החומר הפעיל נקשר לאקסון ובכך מאפשר דילוג עליו, חיבור בין שני קצות החסר והיווצרות של חלבון דיסטרופין מקוצר.

מוטציות חסר אפשריות המתאימות לדילוג על אקסון 53 (אך אינן מוגבלות ל): 42-52, 45-52, 47-52, 48-52, 49-52, 50-52, 52, 54-58.

מטרת הטיפול

מטרת המחקר היא להעריך את הבטיחות, הסבילות, המאפיינים הפרמוקנטיים (התנהגות התרופה בגוף- לדג' תנועה, ריכוז, הפרשה) והפרמקודינמיים  (הוכחת פעילות ומנגנון הפעולה של התרופה בגוף) וכן את ההשפעה הקלינית של התרופה WVE-N531.

 

מאפייני משתתפים

למחקר יגוייסו 15 נבדקים בני 5-18, המתאימים מבחינה גנטית לטיפול בדילוג על אקסון 53, עם וללא יכולת אמבולטורית הנוטלים טיפול קבוע בסטרואידים.

קריטריונים להכללה ואי הכללה להשתתפות במחקר

קריטריונים להכללה:

 1. אבחון של דושן המבוסס על המופע הקליני ועלייה ברמות CPK.
 2. מוטציה המתאימה לטיפול בדילוג על אקסון 53.
 3. ציון השווה או גדול ל-1 בסעיפים 1 או 2 של מבחן הכתף בהערכת ביצועי גפה עליונה- PUL.
 4. תפקוד ריאתי ולב יציב, כפי שנמדד לפי הדברים הבאים: FVC גדול או שווה ל 50%, LVEF גדול מ 55% בחולים בני פחות מ 10 שנים או 45% בחולים בני 10 שנים ומעלה, בתקופה של שישה חודשים טרם הכניסה למחקר.
 5. נפח שריר הכתף (deltoid) מספק לביצוע ביופסיה.
 6. טיפול קבוע בסטרואידים לפחות 6 חודשים וללא שינוי במינון ב 3 חודשים טרם הכניסה למחקר.

קריטריונים לאי הכללה:

 1. א. אי ספיקת לב חמורה שלדעת החוקר תמנע את יכולת השתתפות הנבדק במחקר. במקרה של אי ספיקה עם טיפול בחוסמי בטא או מעכבי ACE ניתן יהיה להשתתף כל עוד עומדים בתנאי הסף של ערכי ה LVEF. ב. הוכחה קלינית ללקוי תפקודי או מבני אחר בלב.
 2. צורך בעזרה נשימתית במהלך היום או צפי לצורך כזה במהלך השנה הקרובה ע"פ חוות דעתו של החוקר. תמיכה נשימתית במהלך הלילה אינה מונעת השתתפות.
 3. קבלת תרופה מחקרית קודמת (PPNO או drisapersen)
 4. קבלת טיפול גנטי
 5. קבלת תרופת דילוג על אקסון (viltolarsen, eteplirsen, or golodirsen) או טרנסלרנה 14 שבועות טרם הכניסה למחקר.
 6. קבלת תרופת מחקר אחרת בתקופה של 3 חודשים או זמן מחצית חיים 5, הארוך מבניהם.

תיאור המחקר

המחקר יכלול קבוצת נבדקים ראשונה שתקבל עד 4 מינונים עולים של התרופה בהפרשים של שבוע לצורך קביעת מינון להמשך. לאחר קביעת המינון יינתנו עוד 3 מנות לאותה קבוצה ויגויסו נבדקים נוספים שיקבלו את אותו המינון. כל הנבדקים יקבלו מקסימום 7 טיפולים. לאחר קבלת 7 המנות (משך של 7 שבועות לנבדק) יבוצע מעקב נוסף של 8 שבועות אחר בטיחות.

מדדי התוצאה

מדד תוצאה עיקרי- בטיחות: מספר המטופלים בהם ידווח על תופעות לוואי, לפחות 8 שבועות לאחר קבלת מינון אחרון.

מדדי תוצאה משניים-

ערכי פרמוקנטיקה- ריכוז התרופה ברקמת השריר, עד שבועיים לאחר קבלת מינון אחרון.

ערכי פרמודינאמיקה- רמות דיסטרופין בשריר, עד שבועיים לאחר קבלת מינון אחרון.

מדינות בהן מתקיים המחקר

ישראל, קנדה, אנגליה