חיפוש חופשי

RGX-202

שם המחקר

שם החברה

REGENXBIO

מתקיים ב-

אסטרטגיית טיפול

טיפול גנטי

סטטוס

לפני גיוס

יכולת אמבולטורית

טיפול בסטרואידים

גיל

שלב מחקר

פרה-קליני
שלב 1
שלב 1-2
שלב 2
שלב 2-3
שלב 3
מאושר

מידע כללי / תקציר

מהות הטיפול

הכנסת חומר גני המקודד לדיסטרופין מקוצר )מיקרו דיסטרופין) בתוך 8AAV (וירוס) ע”י עירוי חד פעמי במטרה לנסות ולשמר יכולת חלקית של השריר

מטרת הטיפול

מאפייני משתתפים

קריטריונים להכללה ואי הכללה להשתתפות במחקר

תיאור המחקר

מדדי התוצאה

פרסומים ועדכונים

מאמרים קשורים