חיפוש חופשי

GIVINOSTAT

שם המחקר

Randomised, Double Blind, Placebo Controlled, Multicentre Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Givinostat in Ambulant Patients With Duchenne Muscular Dystrophy

שם החברה

Italfarmaco

אסטרטגיית טיפול

טיפול בתסמינים

סטטוס

הסתיים

יכולת אמבולטורית

כן

טיפול בסטרואידים

כן

גיל

גילאי 6-17

מתקיים בישראל

שלב מחקר

פרה-קליני
שלב 1
שלב 1-2
שלב 2
שלב 2-3
שלב 3
מאושר

מידע כללי / תקציר

מהות הטיפול

החומר Gvinostat מעכב את אנזימי ה-HDAC הפועלים באופן מוגבר במחלות ניווניות וגורמים לשיבוש בתהליכי ההתחדשות התאית.  התרופה עשויה להגביר את הייצור של סיבי השריר החדשים. בנוסף, ה- Gvinostat עשוי להפחית את הדלקת ואת התפשטות השומן והפיברוזיס בשרירים.

מטרת הטיפול

לבחון את היעילות והבטיחות של התרופה Givinostat בחולי דושן אמבולטוריים בהשוואה לפלצבו

מאפייני משתתפים

במחקר השתתפו 179 נבדקים בני 6-17 שנים בעלי יכולת הליכה הנוטלים טיפול קבוע בסטרואידים.

קריטריונים להכללה ואי הכללה להשתתפות במחקר

קריטריונים להכללה:

 1. חולים אמבולטוריים בני 6 ומעלה בזמן הכניסה למחקר עם אבחנה וסימנים קליניים אופייניים לדושן (כגון חולשה פרוקסימלית ורמות CK גבוהות)
 2. אבחנה גנטית לדושן
 3. חתימה על הסכמה מדעת
 4. יכולים לבצע שני מבחני עליית מדרגות (במרווח של ± 1 שניה)
 5. ממוצע שתי בדיקות טיפוס מדרגות הקטן או שווה ל 8 שניות
 6. זמן קימה מרצפה גדול שווה ל-3 שניות וקטן מ 10 שניות
 7. ציון בדיקת כוח שריר הארבע ראשי (quadriceps) הגדול או שווה ל-3 בבדיקת ידנית
 8. משתמשים בסטרואידים באופן קבוע לפחות 6 חודשים לפני המחקר ללא שינויים בסוג ו/או במינון (למעט לצורך התאמה למשקל גוף) וצפויים להמשיך בכך במשך המחקר
 9. הסכמה לשימוש באמצעי מניעה להריון

קריטריונים לאי הכללה:

 1. חשיפה לתרופת מחקר אחרת או idebenone, בזמן של 3 חודשים לפני הכניסה למחקר
 2. חשיפה לתרופה לשימור/ חידוש דיסטרופין לדג' 'דילוג' על אקסון (Exon skipping) בטווח של 6 חודשים טרם הכניסה למחקר
 3. שימוש בתרופה אחרת בעלת פוטנציאל להשפעה על התפקוד השרירי בטווח של חודשיים טרם התחלת המחקר כגון הורמון גדילה.
  ויטמין D, קלציום ותכשירים אחרים יורשו כל עוד היו בשימוש של מינון קבוע במשך 3 חודשים לפני כניסה למחקר.
  שימוש בטסטוסטרון יתאפשר במידה ויינתן באינדקציה לאיחור בהתבגרות (puberty), במינון קבוע לפחות 6 חודשים ושערכיו תקינים לגילו
 4. ניתוח היכול להשפיע על כוח ותפקוד השריר בזמן של 3 חודשים לפני המחקר או צפוי להיות במהלכו
 5. מגבלת טווח בקרסול
 6. שינוי בטיפול בקונטרקטורה כגון גבסים, סדי לילה, מתיחות ועוד 3 חודשים טרם הכניסה למחקר או הצפויים להיות במהלכו
 7. נוכחות מחלה שלחוות דעתו של החוקר יכולה לפגוע בבטיחותו של הנבדק, במהלך המעקב והערכת התוצאות של המחקר
 8. אבחנה נוירולוגית או סומטית אחרת מדושן שאינה יציבה
 9. ספירת טסיות בסקרינינג נמוכה מגבול הערכים התקינים
 10. קרדיומיופתיה סימפטומטית, כשל לבבי  או left ventricular ejection fraction הקטן מ 50 אחוז
 11. מחלה או ליקוי בתפקודי כבד כיום או בעבר
 12. תפקודי כליות לקויים
 13. טריגליצרדים מעל 300 מ"ג לד"ל בצום
 14. בעיות לבביות כגון: QTcF>450 שניות או היסטוריה של גורמי סיכון להפרעה לבבית מסוג torsades de pointes (טכיקארדיה חדרית)
 15. מחלה פסיכיאטרית או מצב סוציאלי העלול לפגוע ביכולת להבין ולעמוד בבדיקות השריר בפרט ובפרוטוקול המחקר ככלל
 16. אלרגיה ידועה לתרופה givinostat או אחד ממרכיביה
 17. אי סבילות ל sorbitol malabsorption (סוכר) או לפרוקטוז
 18. קונטרה אינדקציה לביצוע בדיקת MRI או MRS לדג' פרכוסים וקלסטרופוביה

תיאור המחקר

זהו מחקר מבוקר (קבוצת ביקורת פלצבו), רנדומלי כפול סמיות.

הנבדקים חולקו ביחס של 2:1 לתרופת המחקר ופלצבו

לאחר 18 חודשים קבוצת הפלצבו תוכל לקבל את תרופת המחקר ולהנס למחקר ההמשך

כמו כן, הייתה חלוקה לתת קבוצות על פי שימוש בסטרואידים:

 • Deflazacort בשימוש יומיומי
 • Deflazacort בשימוש לסרוגין
 • שימוש יומי בסטרואידים מסוג אחר
 • שימוש לסרוגין בסטרואידים מסוג אחר.

התרופה ניתנה בתמיסה דרך הפה פעמיים ביום.

משך המחקר 18 חודשיים

מדדי התוצאה

מדד תוצאה עיקרי– ממוצע השינוי בתוצאת בדיקת טיפוס 4 מדרגות לאחר 18 חודשים בהשוואה לקבוצת הפלצבו

מדדי תוצאה משניים

 1. ממוצע השינוי בבדיקת הליכה ל 6 דקות
 2. ממוצע השינוי בזמן מעבר לקימה מרצפה
 3. ממוצע בשינוי בכמות יחסית של רקמת השומן בשריר בבדיקת MRS (Magnetic Resonance Spetroscopy)
 4. ממוצע השינוי בבדיקת ניידות תפקודית North Star Ambulatory Assessment (NSAA)
 5. ממוצע השינוי בכוח יישור ברך וכיפוף מרפק כפי שיימדד ב hand-held myometry (HHM)

כל הערכות יבוצעו לאחר 18 חודשים

מדינות בהן מתקיים המחקר

ישראל, קנדה, ארה״ב, אירופה

פרסומים ועדכונים