חיפוש חופשי

תרומת התערבות פסיכוסוציאלית לרווחה ולחוסן של הורים לילדים עם מחלת ניוון שרירים

שם החוקר והמוסד

ד"ר סואר מחול חורי וד"ר איילת גור, המכללה האקדמית תל חי

אסטרטגיית טיפול

איכות חיים

סטטוס

מגייס

יכולת אמבולטורית

לא ספציפי

טיפול בסטרואידים

לא ספציפי

גיל

הורים לכל הגילאים

מתקיים בישראל

מידע כללי / תקציר

מהות הטיפול

המחקר ילווה את תוכניות ההתערבות והטיפול הרגשי המוצע  ע"י עמותת "צעדים קטנים" להורים לילדים המאובחנים עם ניוון שרירים דושן/ בקר. מחקר זה יתרום להערכת תוכנית ההתערבות והטיפול המוצעת והתאמתה לצרכי ההורים.  כמו כן, למחקר תרומה יישומית משמעותית, ותוצאותיו יקדמו הצעה להתאמת סל השירותים המוצע ע"י רשויות המדינה לצרכי ההורים.

מטרת הטיפול

מטרת המחקר היא לבחון באיזו מידה תוכנית הטיפול (טיפול פרטני, קבוצתי), תורמת להתמודדות, לרווחה הנפשית ולאיכות החיים של ההורים והמשפחה, ולהקלה בתסמיני דיכאון, חרדה ודחק. כמו כן, תבחן תפיסת המשתתפים את התוכנית ושביעות רצונם מהתוכנית.

מאפייני משתתפים

במחקר זה ישתתפו הורים לילדים עם אבחנת דושן/בקר, אשר השתתפו בשנה האחרונה ו/או ישתתפו בתוכנית הטיפול המוצעת ע"י עמותת "צעדים קטנים".

קריטריונים להכללה ואי הכללה להשתתפות במחקר

הורים שלקחו חלק בעבר, או כאלו שמתוכננים להתחיל בתכנית התערבות פרטנית ו/או קבוצתית ביוזמתה ותמיכתה של עמותת צעדים קטנים ונתנו את הסכמתם להשתתף במחקר.

תיאור המחקר

המחקר המוצע הוא מחקר משולב שיטות (Mixed-methods), הכולל רכיבים כמותניים ואיכותניים:

 • ראיונות עומק עם משתתפי התוכנית (הורים שהשתתפו בשנתיים האחרונות בתוכנית הטיפול).
 • שאלונים למשתתפי התוכנית בשתי נקודות זמן:
 1. הורים שישתתפו בטיפול קבוצתי (לפני ואחרי)
 2. הורים שיקבלו טיפול רגשי-פרטני (לפני ואחרי)
 3. קבוצת ביקורת (הורים שלא ישתתפו באף אחת מהתוכניות המוצעות, לפני ואחרי).

המרכיב הכמותני במחקר יכלול אינדיקטורים להערכת:

 • דיכאון, חרדה ודחק
 • צמיחה אישית
 • איכות חיים או רווחה נפשית
 • חוסן משפחתי
 • גמישות פסיכולוגית
 • סגנון התמודדות

מדדי התוצאה

מדדי התוצאה יכללו ניתוח איכותני של ראיונות העומק ושאלונים להערכת שביעות הרצון מההתערבות והשפעתם של הטיפולים על מרכיבי ההתמודדות עם האבחנה ואיכות החיים

מדינות בהן מתקיים המחקר

ישראל

פרסומים ועדכונים