חיפוש חופשי

דפוסי השתתפות של מתבגרים ומבוגרים צעירים עם אבחנת דושן-בקר בפעילות בבית, בקהילה, בבית הספר/ מוסדות להשכלה גבוהה ובשוק העבודה

שם החוקר והמוסד

ד"ר יונת יבזורי, המכללה האקדמית לחינוך אורנים, ד"ר מיכל ויסמן ניצן, אוניברסיטת חיפה ד"ר דנה ענבי, אוניברסיטת McGill קנדה, מרפאות בעיסוק

אסטרטגיית טיפול

איכות חיים

סטטוס

מגייס

גיל

גילאי 14-30

מתקיים בישראל

מידע כללי / תקציר

מהות הטיפול

אבחנות דושן -בקר מביאות לירידה ביכולת המוטורית ופוגעות בתפקוד ובהשתתפות של ילדים וצעירים בכל תחומי החיים. בעשורים האחרונים חלה עליה בתוחלת החיים של אלו החיים עם אבחנה זו. לכן, עולה צורך לברר את דפוסי ההשתתפות בהם נתקלים צעירים עם DBMD בסביבות הבית, בית-הספר, קהילה ועבודה, בזיהוי החסמים וההזדמנויות הניצבים בפניהם בסביבות אלה ובבדיקת יעילות של גישות התערבות המקדמות השתתפות בסביבות שונות.

מטרת הטיפול

  • לתאר את דפוסי ההשתתפות של מתבגרים ומבוגרים צעירים עם דושן-בקר בסביבת הבית, הקהילה, בית הספר והעבודה.
    • לבחון את הקשר בין דפוסי ההשתתפות של אוכלוסייה זו במסגרות שונות (בית, קהילה, בית ספר ועבודה) לבין החסמים והגורמים המעודדים הסביבתיים.
    • לעורר את תפיסותיהם של מתבגרים ומבוגרים צעירים והוריהם לגבי דפוסי השתתפותם ותמיכות/מחסומים סביבתיים.
    • להעריך את ההיתכנות ולספק ראיות ראשוניות לאפקטיביות של תוכנית –  Pathways and Resources for Engagement and Participation (PREP)- תכנית לקידום השתתפות, בקרב מדגם קטן (בפיילוט) של אוכלוסיית דושן-בקר
  • לקדם המלצות לקובעי מדיניות לשינויים שיתרמו לקידום ההשתתפות

מאפייני משתתפים

אנשים המאובחנים עם דושן-בקר בגילאי 14-30 שנים מכל מגזר בחברה הישראלית.

תיאור המחקר

המחקר יכלול 2 חלקים. חלק ראשון: יועבר שאלון Y-PEM, להערכת ההשתתפות של כ- 40-60 צעירים עם דושן-בקר. כשבוע לאחר מילוי השאלון יערכו ראיונות ל 8-10 משתתפים מקרב המדגם ולהוריהם, בנפרד. מטרת הריאיון היא לברר את תפיסת המשתתפים בנוגע לדפוסי ההשתתפות שלהם בסביבות שונות באמצעות רפלקציה על ממצאי שאלון Y-PEM.  הראיונות יוקלטו בהקלטת שמע בלבד באמצעות תוכנת Zoom  מאובטחת ויתומללו לשם ניתוח המידע, תוך הקפדה על שמירת הסודיות של המשתתפים.

חלק שני: מחקר מקדים (פיילוט) בו תיושם גישת Pathways and resources for engagement and participation (PREP)   בקרב 6 ממשתפי המחקר, במהלך 8 מפגשים, לאורך 12 שבועות. מערך המחקר הוא  single-subject experimental design. נקודות הבסיס לתחילת ההתערבות יהיו שונות עבור המשתתפים על מנת לצמצם השפעה של גורמים מתערבים חיצוניים. ההתערבות תבוצע על ידי מרפאה בעיסוק מומחית בגישת PREP.

מדדי התוצאה

כלי ההערכה יכללו:

  1. שאלון דמוגרפי
  2. שאלון להערכת השתתפות-  The Youth, young adult Participation and Environment Measure (Y-PEM)

בחלקו השני של המחקר יעשה שימוש בשאלון  COPM   למדידת השיפור בפעילות שנבחרה (מטרת השתתפות) בעקבות התערבות PREP במונחים של ביצועים ושביעות רצון.
.

מדינות בהן מתקיים המחקר

ישראל

סרטונים קשורים

מחקרים קליניים בתחום שימור השריר, טיפול בדלקת ופיבורזיס