חיפוש חופשי

מחקרים

דפוסי השתתפות של מתבגרים ומבוגרים צעירים עם אבחנת דושן-בקר בפעילות בבית, בקהילה, בבית הספר/ מוסדות להשכלה גבוהה ובשוק העבודה

הבטיחות והיעילות של אימון אירובי מתון בקרב ילדים עם דושן ובקר

שימוש בטכנולוגיה ומחקר שיתופי למען שיפור מנח הישיבה של אנשים עם דושן בקר

איכות חיים- תפיסת המחלה

ESSENCE- AMOMDYS 45

RACER53 VILTEPSO

EMBARK SRP-9001

ESSENCE- VYONDYS 53

MIS51ON EXONDYS 51

Pamrevlumab- LELANTOS

GIVINOSTAT

ATL1102

CAP-1002

VAMOROLONE (VBP15)

ASP0367 (MA-0211)

EDG-5506 in Becker Muscular Dystrophy

EDG-5506 in Duchenne Muscular Dystrophy

MOMENTUM SRP-5051

WVE-N531

CIFFREO PF-06939926

DYNE – 251

PGN-EDO51

RGX-202

ENTR-601-44

AOC 1044

SGT-001