חיפוש חופשי

סיוע ברכישת עזרים שיקומיים

מחלת דושן-בקר היא מחלה פרוגרסיבית.

על מנת לשפר את איכות חיי המאובחנים, הם נזקקים לאורך השנים לעזרים שיקומיים שיכולים לסייע להם לשפר ולהקל על התפקוד.

ישנם עזרים שמשרד הבריאות מממן וכלולים בסל הבריאות ועל מנת לקבל אותם צריך לעמוד בקריטריונים מסוימים, אולם יש לא מעט עזרים שלא נכללים בסל.

מטרת התכנית היא לסייע למשפחות ברכישת עזרים שלא במימון משרד הבריאות ואיש מקצוע ממליץ למאובחן באופן ספציפי על השימוש בהם.

העמותה מסייעת ברכישת עזרים כגון – קלנועית, סדי מנוחה וסיוע בעלות ההשתתפות העצמית של רכישת רכב ראשון בעל אבזור מותאם.

על מנת לבחון את אפשרות קבלת הסיוע מהעמותה ברכישה, יש ליצור קשר בשלב בחינת הצורך באביזר, טרם הרכישה, עם צוות המערך הסוציאלי ולהיערך עם מכתב המלצה מגורם מקצועי ומטפל בצורך באביזר.

 

  • הסיוע בגובה של עד 6,000ש"ח ינתן למשפחה פעם ב – 3 שנים.
  • הסיוע ינתן בהתאם לשיקול דעת של צוות העמותה ובכפוף לגיוס תרומות לנושא זה.
  • עד עלות של 7,200ש"ח, על המשפחה יהיה לשלם השתתפות עצמית בגובה של 20% מסכום הרכישה. כאשר העלות תהיה גבוהה יותר, תקרת ההשתתפות של העמותה הינה 6,000ש"ח. צוות העמותה יוכל לסייע בהתאם לצורך בסיוע להפנייה לגורמי סיוע נוספים.
  • העמותה יכולה להחליט בכל שלב על סיום התכנית.