חיפוש חופשי

הפעילויות שלנו

ערכת הסברה לצוות החינוכי

פעילויות קהילתיות

סיוע ברכישת עזרים שיקומיים

סיוע במיצוי זכויות

הפניה לייעוץ משפטי

תוכניות לימוד וקורסים לבני הנוער ולבוגרים

תמיכה רגשית פרטנית וקבוצות תמיכה

מערך התמיכה במשפחות

כלבי שירות לאנשים עם מוגבלות פיזית

ערכת צעדים קטנים לבתי ספר – לתלמידים

גלישה בים על גלשנים מותאמים