חיפוש חופשי

מחקר חדש יתחיל בקרוב באסטרטגיית דילוג על אקסונים

חברת Avidity Biosciences קיבלה אישור מה FDA (Investigational New Drug -IND) להתקדם במחקר בתרופה שלהם  AOC 1044, לדילוג על אקסון 44, ומתכננת להתחיל במחקר שלב 1/2 בתרופה זו בשנה הקרובה.