חיפוש חופשי

האם וכיצד תורמת התערבות פסיכוסוציאלית לרווחה ולחוסן של הורים לילדים עם מחלת ניוון שרירים

במשך כ- 6 שנים העמותה תומכת ומסייעת למשפחות במימון טיפולים רגשיים לצד הובלת קבוצות תמיכה שונות, בעקבות צורך שעלה מהמשפחות.

לצד הלמידה המתמדת של הצוות הסוציאלי של העמותה על כלים מיטביים להתמודדות עם המחלה בשלבים השונים שלה, החלטנו לבחון את הנושא ולקדם מחקר שיבדוק את תרומת ההתערבות הפסיכוסוציאלית לרווחה ולחוסן של הורים לילדים עם מחלת ניוון שרירים.

בימים אלו אנו נמצאים בתהליך גיוס המשתתפים למחקר, הן הורים לילדים שקיבלו תמיכה רגשית באמצעות העמותה והן קבוצת ביקורת, הורים שלא נעזרו בתמיכה רגשית.

 

מחקרים בתחום

תרומת התערבות פסיכוסוציאלית לרווחה ולחוסן של הורים לילדים עם מחלת ניוון שרירים
גיל הנבדקים:
הורים לכל הגילאים
אסטרטגיית מחקר
איכות חיים
סטטוס
מגייס
שלב המחקר: