מהו מחקר קליני?

מהו מחקר קליני, השלבים השונים, מאפיינים, השתתפות
ושאלות שחשוב לשאול.

תחומי מחקר ואסטרטגיות טיפול

הסבר על אסטרטגיות המחקר והטיפול השונות.

מחקרים בתמיכת העמותה

יוזמה ומימון מחקרים בתחומי טיפול ואיכות חיים.

ביובנק למחלת דושן-בקר

פעילות ביובנק בישראל של דגימות לקידום מחקר באמצעות מידג"ם

מאגר מידע ומחקר

מידע וחשיבות מאגר המידע והמחקר של העמותה.

מחקרים קליניים פעילים

תאור מפורט של המחקרים הפעילים לטיפול במחלה בארץ ובעולם.

ספריית מאמרים

מאמרים מקצועיים בתחומי המחקר, טיפול ואיכות חיים.