מערך התמיכה במשפחה

מגוון אפשרויות התמיכה והסיוע הייחודיים שלנו עבור המשפחות והקהילה.

הפעילויות שלנו

תוכניות ייחודיות שפותחו על-ידי צוות העמותה עבור המשפחות.

מעבר לבגרות ולחיים עצמאיים

מידע בתחום לימודים, התנדבות לצבא, דיור, תעסוקה, נהיגה ואפוטרופסות.

שירותים משלימים

רשימת ארגונים הפועלים בתחום הפנאי ודרכי פניה.

מרפאות

פרטי יצירת קשר עם המרפאות הרב–ציוותיות המתמחות בטיפול במחלה.

טכנולוגיה מסייעת

עזרים וציוד שיקומי לסיוע בניידות, בפעילות יומיומית ובתחומי הפנאי.

לוח פעילויות ואירועים

כל מה שקורה בקהילה שלנו

מדריכים

חוברות מידע מקוונות וסרטונים בתחומי טיפול ואיכות חיים.