מידע כללי על המחלה

בשנה הראשונה קבוצת תרופת המחקר תהווה שני שליש מהנבדקים. לאחר כשנה הקבוצות.

מידע למשפחות חדשות

בשנה הראשונה קבוצת תרופת המחקר תהווה שני שליש מהנבדקים. לאחר כשנה הקבוצות.

טיפול תמיכה וקהילה

בשנה הראשונה קבוצת תרופת המחקר תהווה שני שליש מהנבדקים. לאחר כשנה הקבוצות.

מידע לצווותי הוראה

בשנה הראשונה קבוצת תרופת המחקר תהווה שני שליש מהנבדקים. לאחר כשנה הקבוצות.

מידע לאנשי טיפול ומקצוע

בשנה הראשונה קבוצת תרופת המחקר תהווה שני שליש מהנבדקים. לאחר כשנה הקבוצות.

מידע לרופאים וחוקרים

בשנה הראשונה קבוצת תרופת המחקר תהווה שני שליש מהנבדקים. לאחר כשנה הקבוצות.

חיים עם דושן-בקר

בשנה הראשונה קבוצת תרופת המחקר תהווה שני שליש מהנבדקים. לאחר כשנה הקבוצות.

מידע לנשאיות

בשנה הראשונה קבוצת תרופת המחקר תהווה שני שליש מהנבדקים. לאחר כשנה הקבוצות.