טופס הרשמה למאגר – ילד (עד גיל 18)

טופס זה נועד לסייע לצוות העמותה להבין את הצרכים שלכם על מנת לאפשר לנו לסייע לך ולמשפחתך באופן מיטבי. 

טופס זה מיועד להורה שבנו המאובחן עם דושן-בקר קטן מגיל 18. 

במידה ובנך עבר את גיל 18, או שהינך נשאית של המחלה, יש למלא את טופס ההרשמה לבוגר.

רשימת מחקרים שלוקח בהם חלק (כעת או בעבר)