חיפוש חופשי

סקר מוכנות למעבר לחיים בוגרים בקרב בני נוער ובוגרים עם דושן־בקר, מחקר בתמיכת עמותת צעדים קטנים