חיפוש חופשי

חשיבות מעקב קרדיולוגי עבור נשאיות מחלת דושן-בקר, ד"ר דנה צפת וסמדר הורוביץ, בי"ח הדסה – וובינר