חיפוש חופשי

הבטיחות והיעילות של אימון אירובי מתון בילדים עם דושן־בקר, מחקר בתמיכת עמותת צעדים קטנים