חיפוש חופשי

דפוסי השתתפות של מתבגרים ומבוגרים צעירים עם מחלות ניווניות בפעילות בבית, בקהילה, בבי"ס ובשוק העבודה