חיפוש חופשי

אירועים

מפגש מקצועי בנושא סוגיות באבחון והתקדמות הטיפול בדושן-בקר

וובינר בנושא הקמת ביובנק לדושן-בקר בישראל

פעילות גלישה – מפגש מס' 8

פעילות גלישה – מפגש מס' 7

פעילות גלישה – מפגש מס' 6

פעילות גלישה – מפגש מס' 5

פעילות גלישה – מפגש מס' 4

פעילות גלישה – מפגש מס' 3

פעילות גלישה – מפגש מס' 2

פעילות גלישה – מפגש מס' 1

מפגש מקוון למשפחות חדשות

וובינר בנושא הטיפול הנשמתי

יום משפחות צעדים קטנים בכפר נהר הירדן

וובינר בנושא וועדות הניידות וועדות גודל רכב

בוקר מהנה לאמהות לכבוד יום האשה

מפגש קבוצת אבות – פרונטלי

מפגש קבוצת אבות – פרונטלי

מפגש קבוצת אבות – פרונטלי

מפגש קבוצת אבות – פרונטלי

מפגש קבוצת אבות – פרונטלי

סדנת כתיבה להורים מפגש 1 – פתיחה

סדנת כתיבה להורים מפגש 4

סדנת כתיבה להורים מפגש 5

סדנת כתיבה להורים מפגש 6 – סיכום

סדנת כתיבה להורים מפגש 3

סדנת כתיבה להורים מפגש 2

קבוצת אבחון משולב מפגש 1

קבוצת אבחון משולב מפגש 2

קבוצת אבחון משולב מפגש 4

קבוצת אבחון משולב מפגש 10

קבוצת אבחון משולב מפגש 9

קבוצת אבחון משולב מפגש 8

קבוצת אבחון משולב מפגש 7

קבוצת אבחון משולב מפגש 6

קבוצת אבחון משולב מפגש 5

קבוצת אבחון משולב מפגש 3

וובינר הסברה בנושא מחקר השתתפות

מפגש קבוצת אמהות

מפגש קבוצת אמהות

מפגש קבוצת אמהות

מפגש קבוצת אמהות

מפגש קבוצת אמהות

מפגש קבוצת אמהות

מפגש קבוצת אמהות

מפגש קבוצת אמהות

קבוצת אחיות ואחים – מפגש מספר 12 סיום

קבוצת אחיות ואחים – מפגש מספר 10

קבוצת אחיות ואחים – מפגש מספר 11

קבוצת אחיות ואחים – מפגש מספר 9

קבוצת אחיות ואחים – מפגש מספר 8

קבוצת אחיות ואחים – מפגש מספר 7

קבוצת אחיות ואחים – מפגש מספר 6

קבוצת אחיות ואחים – מפגש מספר 5

קבוצת אחיות ואחים – מפגש פרונטלי לחנוכה, מספר 4

קבוצת אחיות ואחים – מפגש מספר 3

קבוצת אחיות ואחים – מפגש מספר 2

קבוצת אחיות ואחים – מפגש מספר 1

קבוצת תמיכה סבים וסבתות – מפגש מספר 18

קבוצת תמיכה סבים וסבתות – מפגש מספר 20

קבוצת תמיכה סבים וסבתות – מפגש מספר 21

קבוצת תמיכה סבים וסבתות – מפגש מספר 19

קבוצת תמיכה סבים וסבתות – מפגש מספר 17

קבוצת תמיכה סבים וסבתות – מפגש מספר 16

קבוצת תמיכה סבים וסבתות – מפגש מספר 15

קבוצת תמיכה סבים וסבתות – מפגש מספר 14

קבוצת תמיכה סבים וסבתות – מפגש מספר 13

קבוצת תמיכה סבים וסבתות – מפגש מספר 12

קבוצת תמיכה סבים וסבתות – מפגש מספר 11

קבוצת תמיכה סבים וסבתות – מפגש מספר 10

קבוצת תמיכה סבים וסבתות – מפגש מספר 9

קבוצת תמיכה סבים וסבתות – מפגש מספר 8

קבוצת תמיכה סבים וסבתות – מפגש מספר 7

קבוצת תמיכה סבים וסבתות – מפגש מספר 6

קבוצת תמיכה סבים וסבתות – מפגש מספר 5

קבוצת תמיכה סבים וסבתות – מפגש מספר 4

קבוצת תמיכה סבים וסבתות – מפגש מספר 3

קבוצת תמיכה סבים וסבתות – מפגש מספר 2

קבוצת תמיכה סבים וסבתות – מפגש מספר 1

כנס עמותת צעדים קטנים

מפגש קבוצת תמיכה אמהות

מפגש קבוצת תמיכה אבות

וובינר "דושן-בקר מהזוית הנשית" לכבוד יום המודעות הבינלאומי לדושן-בקר

מפגש קבוצת אמהות