חיפוש חופשי

אירועים

כינוס חשוב של קהילת דושן-בקר

יש לי שאלה – התייעצות בנושא טכנולוגיה מסייעת ואביזרי עזר

וובינר בנושא הטיפול הגנטי החדש של החברות סרפטה ורוש

יום המודעות הבינלאומי לדושן-בקר

מפגש מומחים מתחומי נוירולוגיה וגנטיקה בסוגיות אבחון והתקדמות הטיפול בדושן-בקר

שיח רגשי בנושא התמודדות עם אובדן

וובינר בנושא קבלת החלטות נתמכת

וובינר בנושא הקמת ביובנק לדושן-בקר בישראל

פעילות גלישה – מפגש מס' 8

פעילות גלישה – מפגש מס' 7

פעילות גלישה – מפגש מס' 6

פעילות גלישה – מפגש מס' 5

פעילות גלישה – מפגש מס' 4

פעילות גלישה – מפגש מס' 3

פעילות גלישה – מפגש מס' 2

פעילות גלישה – מפגש מס' 1

מפגש מקוון למשפחות חדשות

וובינר בנושא וועדות הניידות וועדות גודל רכב

וובינר בנושא הטיפול הנשמתי

יום משפחות צעדים קטנים בכפר נהר הירדן

בוקר מהנה לאמהות לכבוד יום האשה

מפגש קבוצת אבות – פרונטלי

מפגש קבוצת אבות – מקוון

מפגש קבוצת אבות – מקוון

מפגש קבוצת אבות – פרונטלי

מפגש קבוצת אבות – פרונטלי

סדנת כתיבה להורים מפגש 1 – פתיחה

סדנת כתיבה להורים מפגש 4

סדנת כתיבה להורים מפגש 7

סדנת כתיבה להורים מפגש 12 – סיכום

סדנת כתיבה להורים מפגש 11

סדנת כתיבה להורים מפגש 10

סדנת כתיבה להורים מפגש 9

סדנת כתיבה להורים מפגש 8

סדנת כתיבה להורים מפגש 5

סדנת כתיבה להורים מפגש 6 – סיכום

סדנת כתיבה להורים מפגש 3

סדנת כתיבה להורים מפגש 2

קבוצת אבחון משולב מפגש 1

קבוצת אבחון משולב מפגש 2

קבוצת אבחון משולב מפגש 4

קבוצת אבחון משולב מפגש 11 פרונטלי

קבוצת אבחון משולב מפגש 10

קבוצת אבחון משולב מפגש 9

קבוצת אבחון משולב מפגש 8

קבוצת אבחון משולב מפגש 7

קבוצת אבחון משולב מפגש 6

קבוצת אבחון משולב מפגש 5

קבוצת אבחון משולב מפגש 3

וובינר הסברה בנושא מחקר השתתפות

מפגש קבוצת אמהות

מפגש קבוצת אמהות – מקוון

מפגש קבוצת אמהות

מפגש קבוצת אמהות

מפגש קבוצת אמהות – מקוון

מפגש קבוצת אמהות

מפגש קבוצת אמהות

מפגש קבוצת אמהות

מפגש קבוצת אמהות

קבוצת אחיות ואחים – מפגש מספר 12 סיום

קבוצת אחיות ואחים – מפגש מספר 10

קבוצת אחיות ואחים – מפגש מספר 11

קבוצת אחיות ואחים – מפגש מספר 9

קבוצת אחיות ואחים – מפגש מספר 8

קבוצת אחיות ואחים – מפגש מספר 7

קבוצת אחיות ואחים – מפגש מספר 6

קבוצת אחיות ואחים – מפגש מספר 5

קבוצת אחיות ואחים – מפגש פרונטלי לחנוכה, מספר 4

קבוצת אחיות ואחים – מפגש מספר 3

קבוצת אחיות ואחים – מפגש מספר 2

קבוצת אחיות ואחים – מפגש מספר 1

קבוצת תמיכה סבים וסבתות – מפגש מספר 18

קבוצת תמיכה סבים וסבתות

קבוצת תמיכה סבים וסבתות

קבוצת תמיכה סבים וסבתות – מפגש מספר 19

קבוצת תמיכה סבים וסבתות – מפגש מספר 17

קבוצת תמיכה סבים וסבתות – מפגש מספר 16

קבוצת תמיכה סבים וסבתות – מפגש מספר 15

קבוצת תמיכה סבים וסבתות – מפגש מספר 14

קבוצת תמיכה סבים וסבתות – מפגש מספר 13

קבוצת תמיכה סבים וסבתות – מפגש מספר 12

קבוצת תמיכה סבים וסבתות – מפגש מספר 11

קבוצת תמיכה סבים וסבתות – מפגש מספר 10

קבוצת תמיכה סבים וסבתות – מפגש מספר 9

קבוצת תמיכה סבים וסבתות – מפגש מספר 8

קבוצת תמיכה סבים וסבתות – מפגש מספר 7

קבוצת תמיכה סבים וסבתות – מפגש מספר 6

קבוצת תמיכה סבים וסבתות – מפגש מספר 5

קבוצת תמיכה סבים וסבתות – מפגש מספר 4

קבוצת תמיכה סבים וסבתות – מפגש מספר 3

קבוצת תמיכה סבים וסבתות – מפגש מספר 2