חיפוש חופשי

תו חניה והנחה באגרת רישוי רכב

תו נכה מאפשר לרכב נכה לחנות במקומות השמורים לנכים או באין חניה מותרת בנמצא סמוך למקום. ניתן לקבל תו חניה עבור שני כלי רכב אם שניהם משמשים להסעת הנכה. על אחד הרכבים ניתן לשלם אגרת רישוי מופחתת (בסך 27 ₪ בלבד). הזכות לתשלום מופחת תינתן עבור רכב אחד.

תו חניה שאושר לצמיתות מתחדש אוטומטית מדי 8 שנים ונשלח לביתו של הזכאי.

 

מי זכאי?

אדם שנקבעו לו 60% נכות רפואית ותנועתו ללא רכב עלולה לפגוע בבריאותו; אדם המוגבל בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים; נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות; הורים לילד נכה העומד בתנאי אחד מהסעיפים.

התג מאפשר חניה במקומות השמורים לנכים או במקום בו אין החניה מותרת במקרים הבאים:

  1. החניה נעשית באופן שאין בו סיכון לעוברי דרך, ואין היא מונעת מעבר חופשי.
  2. החניה אינה גורמת להפרעה ממשית לתנועה.
  3. לא מצוי מקום אחר פנוי בו החניה מותרת סמוך למקום.

 

בעל חג נכה פטור מתשלום על חניה במקום ציבורי, שהגישה הנגישה היחידה אליו היא דרך חניה ציבורית בתשלום.

רכב הנושא תג חניה עם סמל של כיסא גלגלים רשאי לנסוע בנתיב המיועד לתחבורה ציבורית, כשהנכה נמצא ברכב.

 

מימוש הזכאות – יש למלא את הטופס בקשה לקבלת תו נכה ופטור מאגרת רישוי ולצרף את המסמכים הנדרשים .

את טופס הבקשה בצירוף המסמכים יש להעביר אל: משרד התחבורה, היחידה לטיפול במוגבלי ניידות במרכז עדכון ובקרה, ת"ד 72 חולון, מיקוד 58100.

ניתן להעביר את הבקשה גם באופן מקוון בקישור המצורף. אין צורך להגיע למשרדי הרישוי באתר משרד הרישוי.

במכירת רכב שעליו משולמת אגרה מופחתת יש לבצע העברת בעלות במשרד הרישוי ולא בסניפי הדואר.

 

סימון חניית נכים

אדם המוגבל בתנועתו רשאי לבקש תמרור חניה הבלעדי לנכה (ג-43) לסימון איזור חניה ליד ביתו ובמקרים מסוימים גם ליד מקום עבודתו, בהתאם לחוק חניית נכים ובתנאי שאין לו חניה פרטית או אין לו חניה בחניון בניין המגורים.

מי זכאי

אדם עם מוגבלות בניידות, אדם עם דרגת נכות של 90% ומעלה.

הזכאות היא למקום חניה אחד בלבד וכוללת את מספר הרכב של האדם הנכה. החניה מיועדת רק לרכב של האדם הזכאי ואינה מיועדת לצרכים השוטפים של בני המשפחה.

מיקום החניה אינו עולה על 200 מטרים ממקום מגוריו. אם אין כל אפשרות לטווח זה, יוקצה מקום חניה עד למרחק של 400 מטרים.

הקצאת מקום החניה היא ללא תשלום.

 

מימוש הזכאות

יש לפנות למחלקת החניה או לוועדת התמרור המקומית בכתב, בצירוף המסמכים הדרושים.

בפניה יש לציין כתובת מדויקת וטלפון וכן לצרף:

  • כתב בקשה.
  • צילום תעודת זהות וצילום רישיון רכב.
  • אישור על אחוזי הנכות מהביטוח הלאומי.
  • אישור על אחוזי המוגבלות בניידות ממשרד הבריאות.
  • אישור ממשרד התחבורה על קבלת תג חניה לרכב נכה או צילום תג החניה משני צדיו.