חיפוש חופשי

שילוב ילד עם צרכים מיוחדים במסגרות חינוך רגיל

חוק השילוב – מאפשר לילדים עם צרכים מיוחדים להשתלב במסגרת חינוך רגילה, בעזרת תוספת שעות הוראה ושירותים מיוחדים. תלמיד יוכל להשתלב במסגרת חינוך רגילה עם בני גילו, בתנאי שתוכנית השילוב (תמיכה מסוג הוראה ולימוד) הנדרשת עבורו מחוץ לכיתה הרגילה לא עולה על שליש מסך שעות הלימוד של הכיתה.

בכל מחוז קיים מת"יא (מרכז תמיכה ישובי /איזורי) המהווה מסגרת ארגונית ליישום חוק חינוך מיוחד המאגד תחת קורת גג אחת את משאבי החינוך המיוחד ליישום החוק ותוכנית השילוב.

 

סוגי התמיכה הניתנים במסגרת השילוב:

תמיכה מסוג הוראה ולימוד – תמיכה זו ניתנת על-ידי עובדי הוראה מתחום החינוך המיוחד, מטפלים פרא-רפואיים ומטפלים ביצירה והבעה. תמיכה זו ניתנת לילדים שזקוקים לתמיכה רגשית, פיתוח יכולות לימודיות וחברתיות ולהבניה שיטתית יותר של תוכנית הלימודים הנלמדת על-ידי בני ובנות גילם.

תמיכה מסוג התאמות – עיקרה של תמיכה זו היא שינוי והתאמת הסביבה: רמפה, מעלון, כיסא מותאם, אייפד. לעיתים נדרש יותר מסוג תמיכה אחד בו זמנית.

תמיכה וליווי של סייעת – החלטה על מתן סיוע וליווי על-ידי סייעת ומספר השעות שיוקצו לשם כך תיעשה בהתאם לדרגת התפקוד שתיקבע לילד, בהסתמך על קריטריונים מפורטים שקבע משרד החינוך. האישור הסופי לקבלת הסייעת ושעות הליווי יינתן רק עם תחילת שנת הלימודים, שכן החלטה זו נעשית על-ידי משרד החינוך ואינה בסמכות בית הספר.

 

מי זכאי

ילדים מגיל 5 עם לקות משמעותית ובעיות תפקוד קשות העומדים בשני התנאים הבאים:

  • ללא תוספת לימוד של מורים המתמחים בחינוך מיוחד, טיפולים מיוחדים ו/או עזרים מסייעים – לא יוכלו להשתלב בחינוך הרגיל.
  • זכאותם אושרה על-ידי ועדת שילוב.

 

תהליך מימוש הזכאות

תחילה יש לעבור ועדת שילוב לאישור זכאותו של הילד לתמיכה. בהמשך, צוות רב מקצועי של בית הספר או הגן ירכיב, בשיתוף ההורים והילד, תוכנית חינוכית יחידנית (תח"י), אשר תתאים לצרכיו וליכולותיו של הילד. את גיבוש התוכנית חייב הצוות להשלים עד חודש לאחר תחילת שנת הלימודים.

 

תקופת הזכאות לשילוב

זכאותו של תלמיד שעבר ועדת שילוב נשמרת לתקופה של עד שלוש שנים באותה מסגרת חינוכית. במקרים הבאים יש לקיים ועדת שילוב נוספת גם אם לא עברו שלוש שנים:

  • במעברים מגן חובה לכיתה א', מכיתה ו' לחטיבת ביניים ומחטיבת ביניים לתיכון.
  • כאשר צוות בין מקצועי של בית הספר ממליץ על הערכה מחודשת של צורכי התלמיד.
  • במקרה שהתלמיד עבר ללמוד בבית ספר אחר באותה רשות או עבר להתגורר ברשות אחרת, זכאותו תהיה תקפה רק למשך אותה שנת לימודים.