חיפוש חופשי

סיוע בתשלום שכר דירה

מקבלי קצבת נכות כללית עשויים להיות זכאים לסיוע בתשלום שכר דירה בשוק הפרטי. גובה הסיוע נקבע לפי הרכב המשפחה: יחידים, זוגות, זוגות עם ילדים או משפחות חד-הוריות.

מי זכאי

המקבל קצבת נכות כללית (בוגר מגיל 18) שנקבעה לו דרגת אי כושר בשיעור של 75% ומעלה והוא חסר דירה.

תהליך מימוש הזכאות

על מנת לקבל את הסיוע, יש להוציא תעודת זכאות לסיוע בדיור ע"י רישום באחת מהחברות הנותנות שירותים למבקשי סיוע בשכר דירה. ההרשמה כרוכה בתשלום של 30 ₪. יש למלא "טופס בקשת סיוע בדיור" במשרדי החברה ולצרף את המסמכים המפורטים להלן:

 • תעודת זהות + צילום נאמן למקור כולל הספח.
 • תעודת זהות של ילדים עד גיל 21, המתגוררים עם מגיש הבקשה.
 • על מקבלי קצבת נכות להגיש גם אישור מהמוסד לביטוח לאומי לגבי:
  • קבלת הקצבה בחודש הקודם.
  • סוג הנכות (זמנית, יציבה או קבועה).
  • אחוזי הנכות, דרגת אי-כושר השתכרות, גובה קצבת הנכות לחודש ותאריך תחילת התשלום.
  • האם הקצבה כוללת תוספת בגין בן זוג או ילדים.

לאחר ביצוע הבדיקות הנדרשות ינפיק משרד הבינוי והשיכון תעודת זכאות שתועבר למגישי הבקשה באמצעות החברה אליה פנו.

על מנת לקבל את הסיוע הראשון, יש לחתום על כתב התחייבות מול החברה המסייעת ולהציג חוזה שכירות.

הזכאות תקפה לשנה מיום הגשת הבקשה לסיוע. על מנת להמשיך ולקבל סיוע בתום תקופת הזכאות יש לחדש את ההרשמה בכפוף להצגת האישורים והמסמכים העדכניים.

סיוע מוגדל בשכר דירה אינה פוגעת בזכאות לדיור ציבורי.