חיפוש חופשי

סיוע ברכישת רכב מותאם

הסיוע המדובר, כולל אביזרי עזר במידת הצורך, נחלק לשני סוגי הלוואות:

  1. הלוואה מקרן הלוואות לקניית רכב פרטי – המשפחה יכולה לקנות כל רכב המותאם לאביזרים שנקבעו למוגבל בניידות. על המשפחה להמציא אישור מהחברה המאבזרת שהאביזרים מתאימים לרכב שמתכוונים לרכוש – כל חמש שנים ההלוואה הופכת למענק.
  2. הלוואה עומדת לרכישת רכב חדש ניתנת עבור ילד עם מוגבלות בניידות למימון חלקי של המיסים החלים על הרכב. שיעור ההלוואה העומדת יהיה בגובה 75% משיעור הליקוי שנקבע בוועדה הרפואית. החזר ההלוואה העומדת הולך ופוחת עם השנים. בדרך כלל, בעת החלפה לאחר ארבע שנות שימוש ברכב, ההחזר מתאפס. בכל החלפה מקבלים הלוואה מחדש. כל עוד ההחלפה נעשית בתוך המערכת (דרך ביטוח לאומי). במידה ויוצאים מהמערכת יש להחזיר את ההלוואה.
  3. הרכב לא ניתן למכירה, יש להחזיר את ההלוואה, ואז מוסרת ההגבלה וניתן למכור את הרכב.

שימו לב – אם צרכי הילד עם המוגבלות בניידות מחייבים רכב גדול יותר, אליו ייכנס בישיבה על כיסא גלגלים, יופנה הילד לבדיקת גודל הרכב במכון הרפואי לבטיחות בדרכים. לשם כך, על המשפחה לפנות במכתב למחלקת ניידות בסניף המטפל או לרשום על טופס התביעה במקום המיועד.

 

גובה ההלוואה תלוי במשתנים הבאים:

  • אחוזי הניידות שנקבעו.
  • מי נוהג ברכב – האם החולה או אדם אחר הנוהג עבורו.

 

מוגבל בניידות הזקוק לכיסא גלגלים עשוי לקבל הלוואה בקניית רכב שניתן להיכנס ולשבת או לנהוג בו בכיסא גלגלים. ההלוואה הופכת למענק בתום חמש שנים. הלוואה זו ניתנת נוסף על ההלוואה העומדת למימון מיסים לרכישת רכב חדש.

שיעור ההלוואה לרכב ראשון – 80% מערך הרכב הנרכש או הרכב הקובע (סוג הרכב שאושר לרכישה) ללא מיסים, לפי הזול שבהם.

שיעור ההלוואה להחלפת רכב – מלוא ההפרש שבין הרכב הנמכר לבין הרכב הקובע ללא מיסים, ולא יותר מ-80% מערך הרכב החדש. אם המוגבל בניידות חייב בהחזר הלוואה עומדת, יוחזר לו הסכום שהחזיר. ההלוואה ניתנת בכל החלפת רכב והופכת למענק בתום חמש שנים מיום הינתנה.

 

מי שאינו בעל רישיון ומוגדר בין 80-100% ניידות יקבל 75% מהמיסים, מהביטוח הלאומי והמשפחה משלמת את היתרה.

מי שמוגדר בין 60-79% בניידות יקבל 75% מאחוז המוגבלות.

הרפורמה הוסיפה כי מי שאינו בעל רישיון וזכאי לרכב אביזרים מיוחדים, מעל 80% בניידות יקבלו 100% מימון מהמיסים.

מי שמוגדר 60-79% יקבל אחוז שווה למוגבלות.

בעל רשיון נהיגה יקבל הנחה באחוזי המיסים לפי אחוז המוגבלות.

כשיש צורך באביזרים מיוחדים, בעל המוגבלות מקבל הלוואה עומדת להנחה על המיסים ומקבל גם השלמה מקרן ההלוואות שהיא למעשה מימון האביזרים.

 

תהליך מימוש הזכאות

תחילה מגישים תביעה לגמלת ניידות. אם רוצים להיבדק במכון יש למלא את הפרטים במקום המיועד בתביעה בעמוד 5 בטופס התביעה ולפרט מהי הסיבה הרפואית לבקשת רכב אביזרים מיוחדים.

באמצעות מחלקת הניידות של המוסד לביטוח לאומי פונים אל המכון הרפואי לבטיחות בדרכים לאישור הרכב המתאים. המכון ממליץ על רכב מתאים מבחינת המגבלות של המוגבל בניידות.

לאחר קבלת אישור המכון יש לחתום על כתב התחייבות ובו מתחייבים:

  • לרכוש רכב שניתן להיכנס לתוכו בישיבה בכיסא גלגלים או לנהוג בו בישיבה בכיסא גלגלים.
  • להתקין ברכב את כל האביזרים שעליהם המליץ המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ולהמציא אישור שניתן לבצע זאת ברכב שיירכש לפני הזמנת הרכב.

במימוש ההלוואה העומדת, ברכישת רכב נרשמת הגבלת מכס על רישיון הרכב. בהחלפת רכב, הביטוח הלאומי משחרר את ההגבלה. במידה ואדם מעוניין למכור את הרכב, עליו להחזיר את הלוואה העומדת, ההגבלה תשוחרר על ידי הביטוח הלאומי ורק אז ניתן למכור את הרכב.

מוגבל בניידות המבקש רכב שונה מזה שזכאי לו – יכול לערער במידה:

  1. וזכאי להלוואה עומדת.
  2. הינו בעל צרכים רפואיים, גופניים בריאותיים.
  3. מפאת הגבלות בנהיגה.

לצורך הגשת הערעור יש  לכתוב מכתב ולהעביר לסניף המטפל דרך העלאת מסמכים באתר או בתיבת השירות בסניף והוא ישלח לועדת השגה.