חיפוש חופשי

סיוע בהלוואה לנכים ופטור מתשלום דמי הסכמה לרשות קרקעי ישראל

פטור מתשלום דמי הסכמה לרשות מקרקעי ישראל

מעבירי זכות חכירה בנכס לא מהוון, שנקבעה להם דרגת נכות לצמיתות, עשויים לקבל פטור מתשלום דמי הסכמה לרשות מקרקעי ישראל. הפטור ניתן עד לסכום של 30,000 ש"ח, צמוד למדד המחירים לצרכן שפורסם באפריל 1992. הזכאות להטבה ניתנת לזכאים פעם אחת בלבד.

מי זכאי?

 • מקבל קצבת נכות כללית שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 80% לפחות.
 • מי שנקבעה לו מוגבלות בניידות בשיעור של 80% לפחות ע"י ועדה רפואית של משרד הבריאות.
 • מי שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 80% לפחות על-ידי ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה או ועדה רפואית להנחה במס רכישה.

תהליך מימוש הזכאות

 • יש להגיש בקשה לפטור על גבי טופס בקשה לביצוע פעולה במקרקעין.
 • לטופס יש לצרף את המסמכים הרלוונטיים, בהתאם לכל מקרה:
  • אישור לגבי קביעת הנכות לצמיתות על-ידי הוועדה הרפואית (או ועדת הערר) מטעם הגוף הרלוונטי (המוסד לביטוח לאומי/משרד האוצר).
  • אישור מהמוסד לביטוח לאומיעל זכאות לקצבת נכות כללית.
  • אישור ממשרד הבריאות על מוגבלות בניידות.

את טופס הבקשה והאישורים יש להגיש למשרדי רשות מקרקעי ישראל באזור המגורים.

סיוע בהלוואות לנכים

משרד השיכון מעניק הלוואות בתנאים מועדפים לזכאים. גובה הסכום נקבע על פי מספר פרמטרים, בין היתר: האם מדובר בדירה ראשונה לרכישה, מצב משפחתי, תקופת השירות הצבאי והאם נקבעה נכות. לכל קריטריון קיימת השפעה על חישוב מספר נקודות הזכאות, אשר מתורגמות לסכום הכסף שניתן לקבל.

המשרד מבחין בין סוגי נכויות:

 • נכות צמיתה של 75% – נדרש אישור מביטוח לאומי או ממשרד הבריאות/ הביטחון המעיד על שיעור הנכות ועל היותה צמיתה/יציבה.
 • נכים על כיסא גלגלים – נדרש אישור ממשרד הבריאות/ הביטחון על היותם רתוקים או זקוקים לכיסא גלגלים. נכות זו מזכה אותך במספר הנקודות הגבוה ביותר.

את הבקשה להוצאת תעודת זכאות יש להגיש בסניף של בנק למשכנתאות. אם ניתנת קצבת נכות, היא תילקח בחשבון כחלק מההכנסה המשפחתית לקביעת משכנתא.