חיפוש חופשי

טיפול בסטרואידים

בהמשך למידע הכתוב והנחיות הסטנדרט הטיפולי בתחום, מצורפים סרטוני וידאו מקצועיים מכנסים, וובינרים והדרכות שערכנו בעמותה לרחבת ההסברים על הטיפול.

ניהול הטיפול בסטרואידים בחולי דושן-בקר
השפעת מחלת דושן וסטרואידים על בריאות העצם, גדילה ובגרות מינית