חיפוש חופשי

נקודות זיכוי, החזרי מס הכנסה

מס הכנסה מעניק שתי נקודות זיכוי להורים לילדים עם צרכים מיוחדים שמנוכה להם מס ממשכורתם. משמעות נקודות הזיכוי היא הפחתה מסכום המס.

ערכה של נקודת זיכוי מתעדכן מדי פעם בהתאם לעליית המדד וליוקר המחייה.

שווי ההטבה נכון לשנת 2018 הוא 5,184 ₪ לשנה, ו-432 ₪ לחודש.

 

הזכאות ניתנת בגין ילדים עד גיל 18 העונים על אחד המצבים הבאים:

 1. ילד שאובחן ע"י נוירולוג או רופא מומחה בהתפתחות הילד כמשותק באחד מגפיו.
 2. ילד עם עיכוב התפתחותי בשל מחלה קשה המקבל גמלת ילד נכה.
 3. ילד עם מוגבלות שכלית.
 4. ילד עם עיכוב התפתחותי בשל לקות למידה חמורה שהופנה לוועדת השמה.

 

עבור בוגרים מעל גיל 18 הזכאות ניתנת במקרים הבאים:

 1. מי שהופנה ע"י ועדת השמה למסגרת חינוך מיוחד.
 2. מי שנקבעה לו דרגת אי כושר השתכרות לצמיתות בשיעור של 74% לפחות.
 3. מי שסמוך לשולחן הוריו (כלומר מתגורר עדיין בבית הוריהם, גם אם מצוי בדיור חוץ ביתי).
 4. מבחן הכנסה:
  • בוגר בעל מגבלה עם בן זוג – ההכנסה החייבת שלו ושל בן זוגו לא עלתה על 267,000 ₪ בשנה.
 • בוגר עם מגבלה ללא בן זוג – הכנסתו לא עלתה על 167,00 בשנה.
 1. אח הממונה אופטרופוס יקבל נקודות זיכוי כשההורים אינם בחיים או אינם מתפקדים.

 

מימוש הזכות:

הורה שילדו מקבל גמלת נכות – מקבל נקודות זיכוי ישירות מהמעסיק.

על ההורה לסמן ולהצהיר בטופס 101 המוגש למעסיק בתחילת כל שנה:

 1. הוא הורה לילד נטול יכולת שטרם מלאו לו 19 שנים ומשולמת לו גמלת נכות.
 2. בן זוגו אינו מקבל נקודות זיכוי אלה.
 3. לילד בגינו ההורה מבקש את נקודות הזיכוי אין הכנסה בשנה הנוכחית.
 4. יש לצרף טופס על אישור גמלת ילד נכה בשנה הנוכחית.

 

הערות:

 • הורים לשני ילדים העומדים בתנאי הסעיף זכאים לקבל כפל נקודות (היינו 4 נקודות זכות).
 • הזיכוי ניתן על משכורת אחת.
 • בכל שנה יש להגיש בקשה מחדש.
 • הורים זכאים לקבל רטרואקטיבית החזרי מס עבור 6 שנים קודמות לתאריך הבקשה (ובלבד שהזכאות הייתה קיימת באותה שנה). יש להגיש בקשה לרשות המיסים.

 

פטור ממס על קרנות או קופת גמל

הורים לילד נכה הזקוקים לכספם המונח בקרן או בקופת גמל יכולים לבקש שלא ינכו מהם מס הכנסה בעת משיכת הכספים בשיעור של 35%.

מימוש הזכאות: פנייה למשרד האוצר, בצירוף אישור מהביטוח הלאומי.

 

חיסכון לכל ילד – פתיחת החיסכון בשל מצב רפואי

הוריו של ילד הנמצא במצב רפואי קשה רשאים למשוך את הכספים שנחסכו עבורו בתוכנית חיסכון לילד גם טרם הגיעו לגיל 18.

משיכת סכום החיסכון תתאפשר רק בשל מצב רפואי העלול להביא לפגיעה בחייו, גופו או נפשו של הילד, לטובת מימון צרכיו הרפואיים בלבד.

לשם כך יש צורך באישור שניתן בידי רופא מטעם הביטוח הלאומי.

 

מימוש הזכאותלאחר קבלת האישור מביטוח לאומי יש לפנות לגוף בו מתנהל החיסכון ולהגיש בקשה למשיכת הכספים בצירוף האישור של רופא מטעם הביטוח הלאומי.

שלבי התהליך

 • המוסד לביטוח לאומי יעביר את סכום המענק הראשון בסך 500 ₪ שאמור היה להעביר רק בהגיע הילד לגיל 18. הזכאות למענק היא רק במשיכת כל סכום החיסכון הצבור.
 • לאחר המשיכה ביטוח לאומי ימשיך להפקיד 50 שקלים בחודש עד הגיעו של הילד לגיל 18.
 • אם הילד ימשיך לחסוך עד גיל 21, יקבל מענק נוסף בסך 500 ₪.
 • לפני משיכת הכספים ינוכו מס רווחי הון.