חיפוש חופשי

מימון מכשירי ניידות

משרד הבריאות משתתף במימון מכשירי ניידות בשיעור 90% מהמחיר שנקבע, או מתקרת ההשתתפות שנקבעה, בהתאם לסוג המכשיר. יש לפנות ללשכת הבריאות לפני רכישת המכשיר.

החל מתאריך 01.04.2017 ניתן מימון מלא גם לתיקונים של כל מכשירי הניידות הידניים, כפי שניתן לתיקונים של מכשירי ניידות חשמליים.

 

מי זכאי?

 • אדם עם מוגבלות קבועה הזקוק למכשיר ניידות ומתגורר בקהילה (כלומר, לא מאושפז במסגרת סיעודית או שיקומית כלשהי).
 • קטינים חסרי מעמד המבוטחים בביטוח רפואי לילדים הנמצאים בישראל ואינם תושבים זכאים לאותו סיוע הניתן לקטינים בעלי תושבות.

 

תהליך מימוש הזכאות

 1. יש לפנות לרופא המשפחה בקופת החולים (ילדים הלומדים במסגרות לחינוך מיוחד יכולים לפנות באמצעות המסגרת החינוכית).
 2. רופא המשפחה או רופא מומחה אחר יעביר את הפנייה לפיזיותרפיסט או למרפא בעיסוק (בעל תעודת הרשאה להמליץ) לצורך בדיקת זכאות להשתתפות במימון המכשיר.
 3. הגורמים המקצועיים בקופת החולים ינחו את הפונה לגבי המסמכים אותם עליו להגיש ועל תהליך הגשת הבקשה למשרד הבריאות.

 

המסמכים הנדרשים:

 • דו"ח רפואי/סיעודי עדכני חתום בידי רופא ואחות.
 • מפרט או המלצה של פיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק בקופת החולים המבטחת.
 • דו"ח סוציאלי חתום בידי עובדת סוציאלית (בכל מקרה של מכשירי ניידות ממונעים או חשמליים או על פי דרישת הלשכה).
 • תצלום תעודת זהות.

 

הגשת המסמכים ללשכות הבריאות יכולה להיעשות באמצעות קופות החולים או ישירות בידי הפונה או נציג מטעמו.

את הבקשה מגישים לרכזת המכשירים במחלקה למחלות ממושכות ושיקום בלשכת הבריאות הקרובה. ניתן להגיש את המסמכים בימי קבלת קהל במחלקה, בדואר או בפקס.

ועדה מקומית תדון בבקשה והחלטת הוועדה (אישור הבקשה או דחייתה) תישלח במכתב תשובה לפונה.

מכשירים מורכבים (מיטה עם מנגנון חשמלי, כיסא גלגלים ממונע, מנוע עזר לכיסא גלגלים ידני, מנוף עם הפעלה חשמלית וזחליל) מועברים לדיון בוועדה מחוזית.

הנחיות לגבי המשך התהליך יפורטו במכתב התשובה שישלח למי שאושרה בקשתו.

 

מי שקיבלו אישור זכאות לרכישה עצמית יעבירו ללשכת הבריאות את המסמכים הבאים לצורך קבלת החזר כספי:

 1. אישור הזכאות.
 2. טופס אישור קבלת המכשיר (חתום).
 3. חשבונית וקבלה – מסמכים מקוריים.
 4. פרטי חשבון הבנק לצורך העברה בנקאית של ההחזר הכספי (באמצעות צילום צ'ק מבוטל).

 

ערעור

מי שבקשתם לסיוע נדחתה רשאים לערער על החלטות הוועדות.

הערעור יוגש בכתב באמצעות לשכת הבריאות.

הדיון בוועדת ערר ייעשה תוך 30 יום מתאריך קבלת הערעור והטיפול בו בלשכת הבריאות.

 

תיקון מכשירי ניידות

משרד הבריאות מממן את תיקון מכשירי הניידות לאחר תום תקופת האחריות שניתנה בידי הספק.

החל מתאריך 01.04.2017 ניתן לכל האוכלוסיות מימון מלא גם לתיקונים של מכשירי הניידות הידניים (כגון כיסא גלגלים ידני וכיסא גלגלים לשירותים).

המשרד רשאי לגבות השתתפות במימון התיקון במקרה של תקלה הנובעת מרשלנות, משימוש בלתי סביר, או משימוש בניגוד להוראות היצרן, הספק או משרד הבריאות.

יש לפנות לספקים עד תום תקופת האחריות.

מרבית התיקונים מתבצעים באמצעות היחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות. אם נדרש תיקון למכשיר יש לפנות למוקד "קול הבריאות" בטלפון: 5400*, 08-6241010.

 

החזרת מכשירים בתום השימוש

המכשירים הבאים יוחזרו ללשכת הבריאות עם תום השימוש בהם: כיסאות גלגלים ידניים (על כל סוגיהם), כיסאות גלגלים לשירותים, כיסאות גלגלים ממונעים, כיסאות גלגלים עם מנועי עזר, טיולונים, מיטות, מנופים, זחלילים או מעלי מדרגות ניידים, הליכונים מיוחדים.

מקבל המכשיר וערב נוסף (או ערב בלבד) צריכים לחתום בעת קבלת המכשיר על טופס התחייבות ושטר חוב המבטיחים את החזרת המכשיר בתום השימוש בו.