חיפוש חופשי

לימודים ו\או הכשרה מקצועית דרך הביטוח הלאומי

הביטוח הלאומי נותן שירותים רבים בטרם ובעת הכניסה ללימודים האקדמיים, בין היתר מציע המוסד תוכנית הכוונה מקצועית בטרם הכניסה ללימודים. כך באם ישנה התלבטות במקצוע הרצוי, ומידת ההתאמה והיכולת האקדמית, יוכל המועמד להתייעץ עם פקיד/ת שיקום במוסד לביטוח לאומי אשר יבדקו תחילה את כישורי המועמד/ת, יכולותיו, ואת המוגבלות. בהתאם לשיקולים הללו, יסייעו פקידי השיקום בבחירת מסלול לימודים ו/או תעסוקה וכן את מקומה. מטרת השיקום המקצועי היא השתלבות בעבודה בשוק הפתוח בעזרת הקניית מקצוע מתאים ו/או סיוע בהשמה בעבודה.

השירות ניתן בגיל 18 ושלושה חודשים. התנאי הבסיסי הוא מי שנקבעה לו 20% נכות.

מי זכאי

מי שנקבעו לו לפחות 20% נכות רפואית משוקללת לצמיתות וטרם הגיע לגיל פרישה, וכמו כן עומד בכל התנאים הבאים:

 • עקב הליקוי הוא אינו מסוגל לעסוק בעבודתו או בעבודה מתאימה אחרת.
 • זקוק להכשרה מקצועית, כדי לחזור לעבודתו הקודמת או לעבודה התואמת את כישוריו לאחר הליקוי.
 • נמצא מתאים לשיקום מקצועי, מסוגל לשתף פעולה בתהליך של שיקום מקצועי ולהשתלב כעובד רגיל בשוק העבודה הפתוח (להבדיל מעבודה מוגנת או נתמכת).

בתקופת הלימודים זכאים דורשי השירות לתשלומים הבאים:

 • דמי שיקום – יינתנו לזכאי שיקום, הלומדים 20 שעות בשבוע לפחות, בהכשרה מקצועית.
 • הוצאות שכר לימוד.
 • הוצאות ציוד לימודי, מכשירי לימוד ושיעורי עזר בהתאם לצורך.
 • הוצאות לינה – אם דורשי השירות לומדים במוסד לימודי המרוחק ממקום מגוריהם יותר מ- 40 ק"מ, ולפי כך הם נדרשים ללון מחוץ לביתם, ישלם הביטוח הלאומי הוצאות לינה ו/או דיור.
 • שירותי הנגשה ותמיכה בלימודים – סטודנטים עם מוגבלות תקשורתית ו/או עם נכויות המגבילות את לימודיהם זכאים לשירותי הנגשה ותמיכה של הביטוח הלאומי, כגון תרגום לשפת סימנים, תמלול והקראות.
 • קורס פסיכומטרי – ניתן לקבל החזר על קורס שהחל עד שנה לפני מועד הגשת התביעה לשיקום.

מי שנקבעה להם נכות רפואית הנמוכה מ-65% יהיו זכאים לסיוע במשך 12 חודשים.

כאשר מדובר בלימודי השכלה גבוהה הנמשכים מספר שנים, הסיוע במימון יינתן בשנת הלימודים האחרונה בלבד.

כאשר מדובר בקורס מקצועי הנמשך מעבר ל-12 חודשים רציפים, הסיוע במימון יינתן ב-12 החודשים האחרונים של הקורס.

כמו כן, נקבע בחוזר המוסד לביטוח לאומי כי תיתכן אפשרות לסיוע במימון הלימודים לתקופה ארוכה יותר מ-12 חודשים, למי שעונים על אחד מהתנאים הבאים:

 • הם מקבלים קצבת נכות כללית (מלאה או חלקית).
 • נקבעו להם לפחות 40% נכות רפואית והם נבדקו לעניין אובדן כושר השתכרות, גם אם אינם מקבלים קצבת נכות.
 • נקבעו להם לפחות 40% נכות רפואית והם זקוקים להנגשות הנובעות מנכותם (תרגום לשפת סימנים, תמלול והקראה), גם אם אינם מקבלים קצבת נכות.
 • הסיוע ניתן בנוסף למימון תוכניות טרום הכשרה/לימודים, כגון מכינות קדם אקדמיות, מבחן פסיכומטרי והשלמת בגרויות.

דמי השיקום

מי שאינו מקבל קצבת נכות, זכאי לדמי שיקום בסכום השווה לקצבת הנכות המשולמת לבעלי דרגת נכות של 100%, בהתאם להרכב המשפחה.

למי שמקבל קצבת נכות חלקית, דמי השיקום יהוו השלמה עד סכום הקצבה המשולמת לבעלי דרגת נכות של 100%, לפי הרכב המשפחה.

מי שמקבל קצבת נכות מלאה לא יהיה זכאי לדמי שיקום.

זכאות בני זוג

למי שזכאים לקצבת נכות ונמצא כי אינם מתאימים לשיקום מקצועי, תיבדק האפשרות להעביר את הזכאות לשיקום לבני/בנות זוגם. לשם כך, על בן הזוג לעמוד בתנאים הבאים:

 • הוא מתגורר באופן קבוע עם מקבל הקצבה.
 • משולמת עבורו תוספת בקצבת הנכות של בן הזוג.
 • הוא עדיין לא הגיע לגיל הפרישה.

תהליך מימוש הזכות

יש להגיש תביעה לשיקום מקצועי במחלקת השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים.

את התביעה מגישים על גבי טופס בקשה למתן שיקום מקצועי.

פקיד השיקום של המוסד לביטוח לאומי ייעץ לפונה בבחירת מסלול לימודים ותעסוקה, לאחר מפגש בו יעמוד על שאיפות הפונה, כישוריו ומגבלותיו. במידת הצורך, יתייעץ פקיד השיקום גם עם רופאים, פסיכולוגים ומומחי שיקום אחרים.

פקיד השיקום יעזור לפונה לבחור מקצוע שיש לו דרישה בשוק העבודה ואפשר ללמוד אותו בפרק זמן מוגדר. בתום תקופת הלימודים וההכשרה פקיד השיקום ינסה לסייע גם בהשמה בעבודה.

לפגישת ייעוץ עם עובד שיקום, ניתן להתקשר לטל' 02-6463488 (נתב טלפוני למחלקות השיקום בסניפים ברחבי הארץ).