חיפוש חופשי

טיפול בכאב

בהמשך למידע הכתוב והנחיות הסטנדרט הטיפולי בתחום, מצורפים סרטוני וידאו מקצועיים מכנסים, וובינרים והדרכות שערכנו בעמותה לרחבת ההסברים על הטיפול.

ניהול הטיפול בכאב במחלת דושן-בקר