חיפוש חופשי

זכאות לטיפול לילדים עד גיל 18

סל שירותים בהתפתחות הילד

חוק ביטוח בריאות קובע כי על המדינה לספק שרותי התפתחות הילד מגיל לידה ועד גיל 18 לילד הזקוק לטיפול בשל בעיות התפתחותיות ורפואיות.

מי זכאי

  1. ילד עד גיל 9 זכאי לאבחון ולטיפול הניתנים על ידי צוות רב מקצועי, מספר הטיפולים מוגבל.
  2. ילד שאובחן עם נכות התפתחותית סומאטית זכאי לטיפולים עד גיל 18 בהתאם לצורך וללא הגבלה. חולי ניוון שרירים נכללים תחת קטגוריית מחלה סומאטית.

הטיפולים הנכללים בקטגוריית הפרא רפואיים הם: פיזיותרפיה, הידרותרפיה, ריפוי בעיסוק, ריפוי בדיבור, טיפול פסיכולוגי, עבודה סוציאלית (הזכאות לטיפולים פרא רפואיים במסגרת החינוך המיוחד לא פוסלת את הזכאות לטיפולים פרא רפואיים בסל השירותים.)

השירותים הניתנים לילדים עם הפרעות התפתחותיות כלולים במסגרת התוספת השנייה לחוק בריאות ממלכתי והם באחריות קופות החולים. במסגרת החוק קיים סל שירותים מוגדר המותאם גם לגיל הילד ולצרכיו. מסיבה זו אנו בעמותת צעדים קטנים, ממליצים לכל המשפחות לוודא שלרכשו לילד את שירותי הבריאות הנוספים (שב"I) במסגרת הקופה בה הם חברים על מנת לקבל את מירב השירותים.

בעלון המצורף ישנו מידע לגבי זכאות למעונות יום שיקומיים, טיפולים לחולים במחלות סומאטיות ולחולים במחלות כרוניות כמו דושן-בקר.