חיפוש חופשי

זכאות להסעה למוסד החינוכי

ילד עם מוגבלות בגיל 21-3 זכאי להסעה ממקום מגוריו אל מוסד החינוך אליו שובץ ובחזרה. האחריות לארגון ולביצוע ההסעות על הרשות המקומית.

הזכות להסעה חלה גם בימי פעילות שאושרו לבית הספר בפגרת הקיץ ובחופשות החגים.

 

מימוש הזכאות

מחלקת החינוך ברשות המקומית.

 

מי זכאי

  1. תלמידים בני 21-3 לאחר וועדת השמה בכל סוגי המסגרות – מעל 2 ק"מ.
  2. פעוטות מגיל חצי שנה עד 3 שנים המקבלים קצבת ילד נכה.
  3. תלמידים נכים הלומדים בבית ספר רגיל ועקב נכותם אינם מסוגלים להגיע בכוחות עצמם זכאים להסעה ללא קשר למרחק.

 

הזכאות

החוק קובע זכאות "להסעה ממקום מגורים למוסד החינוכי וממנו" – אין זכאות להסיע ילד מצהרון או ממסגרת המשך.

במידה שכל ההורים משאירים את הילדים בבית הספר לפעילות נוספת לאחר סיום הלימודים, ניתן לבקש שההסעות יגיעו בתום הפעילות, אך אין בכך כדי לחייב את האחראי על ההסעות.

הרשות המקומית שבתחום שיפוטה גר הילד אחראית לארגון ההסעות ומשרד החינוך משתתף במימונן.

אם להורים אין מענה מהרשות המקומית ניתן לפנות לאחראי ההסעות המחוזי ולאחריו לאחראי הארצי במשרד החינוך. מומלץ לפנות בכתב.

שיבוץ במסגרת ברשות מקומית אחרת – נחשב כהסעה מיוחדת ויש צורך בפירוט נימוקי ההחלטה בפרוטוקול הישיבה והפניה לאחראי הסעות מחוזי.

אם הילד אינו לומד ביישוב בו מתגורר, יש לקיים ועדת שילוב בבית הספר ביישוב ולציין בפרוטוקול כתוב את סיבת אי ההתאמה למסגרת הספציפית. על סמך פרוטוקול זה ניתן יהיה לפנות למפקחת האיזורית ולבקש השתתפות הרשות בהסעת התלמיד למסגרת מחוץ ליישוב.

רשות מקומית המסיעה ברכב אחד 5 ילדים (או יותר) עם מוגבלות, תדאג להסעתם ברכב בטיחותי המתאים לסוג המוגבלות.

לאור הקושי הרב בהסעת תלמידים עם מוגבלות, הוחלט על תקנות המתייחסות לזכאות לליווי בהסעות. הליווי יעשה ע"י מבוגר נוסף, מלבד הנהג, אשר מועסק כמלווה או מתנדב שאושר לכך ע"י ארגון ציבורי.