חיפוש חופשי

התנדבות לצבא

התנדבות לצה”ל אפשרית למי שקיבלו פטור משירות צבאי. התהליך הינו ממושך לכן רצוי לקדמו מיד עם קבלת הפטור. הזכאים להתנדבות הם צעירות עד גיל 22 וצעירים עד גיל 28 שקיבלו פטור מהצבא. השלבים לביצוע לאחר קבלת הפטור:

  • פתיחת תיק התנדבות בלשכת הגיוס – קבלת מסמכים רפואיים למילוי הגורמים הרפואיים והעברת למייל meitav@idf.gov.il לבחינת קביעת פרופיל 25 המאפשר התנדבות באופן מיידי או באמצעות ועדה רפואית. תיק שאושר לגביו פרופיל 25 יועבר לתחום המתנדבים במדור ש”י (שירות ייחודי) בלשכת הגיוס ברשת, להתחלת הליכי שיבוץ.
  • שיבוץ – המתנדב יזומן לריאיון אישי על מנת לברר מהם צרכיו האישיים והרפואיים ומהן היכולות וההעדפות האישיות שלו. השיבוץ ייעשה בהתאם לנתוניו האישיים ולצורכי המערכת.
  • קבלת צו הגיוס – נשלח בהתאם לשנתון הגיוס של המתנדב. ניתן לדחות את הגיוס בשנתון שלם רק במקרה של יציאה לשנת שירות, למכינה או לישיבה.
  • לקראת הגיוס – כחודשיים לפני הגיוס יידרשו חלק מהמתנדבים לשלוח מסמכים רפואיים המעידים על איזון במצבם הרפואי. למי שחלה החמרה במצבם והמסמכים ששלחו אינם מאושרים, יידחה מועד גיוסם למחזור הגיוס הבא.
  • קבלת תעודת מתנדב ביום הגיוס לצה”ל. בתעודה מפורטות ההגבלות הרפואיות כפי שנקבעו על-ידי מקרפ”ר לגבי המתנדב. מפקדיהם של המתנדבים מחויבים לשמור על הגבלות אלה.

מתנדבים רפואיים (בנים ובנות), מחויבים בשירות של 24 חודשים. תפקידים מסוימים דורשים שירות של 32 חודשים.

מי שלא קיבל לכך פטור מראש, מחויב לעבור טירונות מתנדבים. מדובר בטירונות עיונית בלבד, המתקיימת בבסיסים שונים ברחבי הארץ ונמשכת כ-5 ימים. מי שאושרה להם לינה בביתם, יצאו בסוף כל יום.

מתנדבים רשאים לצאת לקורסים, ככל החיילים, עם הגיוס או במהלך השירות הצבאי. היציאה לקורס תתאפשר בהתקיים כל התנאים הבאים: התאמת המתנדב לדרישות הקורס; אישור מטעם ענף המיון הרפואי במקרפ”ר על כשירות לצאת לקורס; תיאום הקצאה לקורס על-ידי היחידה והמלצה ליציאה לקורס.

מתנדבים רשאים לצאת לקצונה במהלך שירותם. היציאה לקצונה תתאפשר בהתקיים כל התנאים הבאים: קבלת אישור מרופא מתנדבים במקרפ”ר, המלצות המפקדים, הקצאות היחידה, מעבר מבדקים לקצונה.

מועמדים לשירות בצה”ל כמתנדבים יכולים לפנות בשאלות ובירורים בטלפון 03-7388888 (שלוחה 3); מתנדבים המשרתים בצה”ל יכולים לפנות בשאלות ובירורים לטלפון 03-7387157 (שלוחה 2).