חיפוש חופשי

הנחות בתעריפי חשמל, טלפון ומים

הנחות בתשלומי ארנונה ומים

בכל רשות מקומית מתקיימת 'ועדת הנחות לארנונה', שתפקידה לבחון את זכאות התושבים להנחות ולקבוע את ההנחה המדויקת על פי מצבו הספציפי של מבקש ההנחה. הורים אשר ילדם מקבל גמלת ילד נכה זכאים ל-25% הנחה בארנונה עבור 100 מ"ר משטח הנכס.

מי זכאי – הורים לילד אשר משולמת עבורו גמלת ילד נכה.

תהליך מימוש הזכאות – יש לפנות לאגף לגביית ארנונה ברשות המקומית. ועדת ההנחות מאפשרת הנחה גם למי שנקלע למשבר כלכלי.

הטבה בתשלום המים – כל תושב זכאי לצרוך 3.5 מ"ק מים לפי תעריף נמוך. צריכה מעבר לכך מחויבת לפי תעריף גבוה יותר. ההטבה למקבלי גמלת ילד נכה היא הכפלת הכמות המוכרת בתעריף נמוך. רשימת הזכאים מועברת אוטומטית על ידי ביטוח לאומי. ניתן לוודא שאכן מקבלים את ההטבה מול תאגיד המים המקומי או במוקד הארצי לבטל"א *6050. ההטבה ניתנת רטרואקטיבית.

 

הנחה בתעריפי חשמל

הורים לילד המקבל קצבת נכות זכאים להנחה בתשלום החשמל. הזכאות ניתנת בגין ילדים התלויים לחלוטין בעזרת הזולת או בשל צורך רפואי.

ההנחה היא בשיעור של 50% עבור צריכה של קילוואט לשעה הראשונים בכל חודש.

ביטוח לאומי מעביר רישום לחברת החשמל אודות הזכאים.

ההטבה ניתנת רטרואקטיבית ממועד קיום קריטריוני הזכאות.

 

הנחה בתשלומי טלפון

הורים לילד הזכאי לגמלת נכה בשיעור של 100% זכאים להנחות בשירותי הטלפון של "בזק". ההנחות ניתנות עבור התקנה והעתקה של מכשיר הטלפון וכן בתשלום החודשי.

מימוש הזכאות – יש לפנות לגב' אהובה רובס, אגף השיקום, משרד הרווחה ת.ד. 0621, ירושלים 2010610 באמצעות הטופס בקשה להנחה המצורף