חיפוש חופשי

הנחה במס רכישה לנכים

נכים, הרוכשים דירה למגוריהם, עשויים להיות זכאים לתשלום מופחת בשיעור של 0.5% בלבד מערך הדירה לרכישה. ברכישת דירה יחידה ששוויה עד 2,500,000 ₪, ניתן פטור ממס על מדרגת התשלום הראשונה.

על חלק השווי שעד 1,664,520 ש"ח לא ישולם מס רכישה, על החלק שנותר עד לסכום שוויה של הדירה (עד 2,500,000 ש"ח, כאמור), ישולם מס רכישה בשיעור של 0.5% משווי אותו חלק.

ניתן להיעזר בסימולטור מס רכישה באתר רשות המיסים לחישוב גובה המס –

הנחה על מס רכישה ניתנת פעמיים בלבד במהלך החיים.

בוגרים

כאשר בני זוג רוכשים יחד דירה למגוריהם ואחד מהם זכאי להטבה, יהיו שניהם זכאים להטבה. אם בני הזוג לא היו נשואים בזמן שרכשו את הדירה, והם נישאו בתוך 12 חודשים מיום חתימתם על חוזה הרכישה, יוחזר מס הרכישה העולה על השיעור של 0.5% ששילם בן זוגו של הזכאי להטבה.

אם רוכש של דירת מגורים היה בעליה של דירה אחת בנוסף לדירה שרכש, והוא מכר את הדירה הקודמת בתוך 18 חודשים מיום רכישת הדירה החדשה, או בתוך שנה מיום שנמסרה לו הדירה החדשה, אם נרכשה מקבלן – הוא ייחשב כבעל דירה יחידה לצורך חישוב המס.

מי זכאי

מי שנקבעה לו על-ידי המוסד לביטוח לאומי דרגת אי כושר השתכרות לצמיתות בשיעור של ‎75% לפחות.

 • מי שנקבעה לו דרגת נכות רפואית לצמיתות בשיעור של ‎100% או נכות של ‎90% עפ"י חישוב משוקלל, בשל צבירת נכויות באיברים שונים – מותנה בוועדה רפואית.
 • משפחה עם ילדים בעלי נכות של 100% – מותנה בוועדה רפואית.

אופן מימוש הזכאות

 • את הבקשה להנחה מגישים למשרדי מיסוי המקרקעין באזור בו נמצא הנכס. ניתן להיעזר במרכזי מידע, שירות ומשאבים של רשות המיסים.
 • יש לצרף אל הבקשה את המסמכים הבאים:
  • טופס הצהרה על פעולה באיגוד מקרקעין לגבי רכישת הנכס.
  • טופס בקשה לפטור חלקי ממס רכישה.
  • למי שנקבעה דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של ‎75% לפחות – אישור מהמוסד לביטוח לאומי
  • יש לצרף מסמכים רפואיים המעידים על המוגבלות.

הורים שכבר שילמו מס רכישה וקיבלו אישורים מביטוח לאומי ובית משפט יוכלו לבקש החזר רטרואקטיבי לארבע שנים.