חיפוש חופשי

דיור ציבורי למרותקים לכיסא גלגלים          

נכים הרתוקים לכיסא גלגלים שהם חסרי דירה עשויים להיות זכאים לדירה בדיור הציבורי.

מי זכאי

  • יחידים שסך הכנסותיהם אינו עולה על השכר הממוצע במשק ויש להם אישור מטעם ועדה רפואית של משרד הבריאות, על פיו נקבע להם אחוז ליקוי של 100% לצמיתות והם מרותקים לצמיתות לכיסא גלגלים.
  • בני זוג נשואים חסרי דירה שסך הכנסותיהם אינו עולה על השכר הממוצע במשק, שלאחד מבני הזוג יש אישור מטעם ועדה רפואית של משרד הבריאות, שעל פיו נקבע לו אחוז ליקוי של 100% לצמיתות והוא מרותק לצמיתות לכיסא גלגלים.

אם אחוז הליקוי שנקבע על-ידי הוועדה הרפואית של משרד הבריאות נמוך מ-100%, הזכאות מותנית באישור מטעם הוועדה הרפואית של משרד הבינוי והשיכון. לשם כך, יש לצרף בתהליך הוצאת תעודת הזכאות לדיור ציבורי את המסמכים הבאים:

  • אישור חתום מטעם הוועדה הרפואית של משרד הבריאות המפרט את אחוז הליקוי של מבקש הסיוע ומידת היותו רתוק לכיסא גלגלים (צמית או לא).
  • דוח תפקודי סיעודי עדכני מקופת החולים.
  • דוח אורתופד/נוירולוג (בהתאם לליקוי הרפואי של מבקש הסיוע).

אופן מימוש הזכאות מורכב משלושה שלבים אלה:

  1. הוצאת תעודת זכאות לדיור ציבורי.
  2. המתנה לדירה בדיור ציבורי. במהלך תקופה זו מקבלים נכים רתוקים עדיפות ראשונה בסדר הקדימויות לאכלוס דירה מונגשת לנכים. ביישובים בהם יש מחסור בדירות ציבוריות המתפנות מהמלאי, משרד הבינוי והשיכון רוכש דירות עבור זכאים הרתוקים לכיסאות גלגלים.
  3. קבלת דירה בדיור ציבורי. במהלך מגוריהם בדיור הציבורי הדיירים זכאים לתיקון ליקויים שונים בדירה.

תוקף הזכאות לדיור ציבורי הוא שנתיים, כל עוד לא הפכו הזכאים לבעלי דירה או בעלי חלק בדירה.