חיפוש חופשי

גמלת שירותים מיוחדים

קצבה לשירותים מיוחדים משולמת למבוטחים בביטוח הלאומי מגיל 18 וחודש, הזקוקים לעזרה רבה מאדם אחר בפעולות היום-יום (לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית ושליטה על הפרשות) וכן מי שזקוק לעזרה בניהול משק הבית. הגמלה תתעדכן על פי הניקוד המצטבר אותה ניתן למצוא באתר הביטוח הלאומי.

גמלה זו יש להגיש בנפרד מגמלת נכות כללית, בגין תלות בזולת בתפקודי ADL .

לקצבה זו זכאי מי שעומד בכל התנאים הבאים:

  • מבוטח בביטוח הלאומי וגילו מ-18 עד גיל הפרישה, והוא נמצא בישראל.
  • מקבל קצבת נכות כללית ונקבע לו נכות רפואית בשיעור של 40% לפחות החל משנת 2022 או 60% לפחות עד שנת 2021 או הוא אינו מקבל קצבת נכות, אך נקבעה לו על ידי הביטוח הלאומי נכות רפואית בשיעור של 75%, ובתנאי שהוא עונה גם על התנאים האלה:
  • מי שמקבל הטבות על פי הסכם הניידות יהיה זכאי גם לקצבה לשירותים מיוחדים, בתנאי שוועדה רפואית של משרד הבריאות קבעה לו מוגבלות בניידות בשיעור של 100%, או שהוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו, או שהוא מרותק למיטה. לבעל רכב – קיים תנאי נוסף: בתנאי שהקצבה לשירותים מיוחדים נקבעה לו בשיעור של 100% לפחות.
  • הוא אינו נמצא במוסד שניתנים בו שירותי רפואה, שירותי סיעוד או שירותי שיקום.

 

תהליך מימוש הזכאות:

יש להגיש את הבקשה בצירוף המסמכים הרפואיים. קישור לטופס להגשת הבקשה

לאחר הגשת הבקשה יישלח אליכם זימון לוועדה רפואית.

לאחר החלטת הוועדה הרפואית וקביעת זכאות בידי פקיד התביעות, תשלח אליכם תשובת הוועדה.

אם אינכם מרוצים מהחלטת הוועדה ניתן לערער עליה תוך 90 יום.

 

פטור מתשלום למלווה

סעיף 14 לתקנות מאפשרת לאדם עם מוגבלות הנעזר במלווה לשם השגחה או לשם סיוע בביצוע פעולת היום-יום להיכנס למקומות ציבוריים מסוימים שהכניסה אליהם כרוכה בתשלום, ללא צורך בתשלום עבור המלווה בהצגת תעודה המעידה על כך.

לרוב יינתן הפטור מתשלום במקומות ציבוריים כגון פארקים או מוזיאונים. במקומות בהם יש מקומות ישיבה (כגון קולנוע, משחק כדורסל) אין חובה לתת את הפטור.

מי זכאי

במקומות ציבוריים מסוימים המספקים שירות ציבורי אין לגבות תשלום דמי כניסה ממלווה של אדם הזכאי לקצבת שירותים מיוחדים.

מימוש הזכאות

  • המוסד לביטוח לאומי הנפיק ושלח לאוכלוסיות הזכאים תעודת נכה שרשום עליה "פטור מתשלום עבור מלווה".
  • בכניסה למקום הציבורי יש לפנות לנותן השירות ולבקש לקבל את השירות ללא תשלום דמי כניסה למלווה.
  • נותן השירות רשאי לדרוש שתוצג לו תעודת נכה בתוקף, כדי לוודא שקיימת זכאות.
  • ייתכן שתידרש בנוסף תעודה מזהה נושאת תמונה (כגון תעודת זהות).