חיפוש חופשי

גמלת שירותים מיוחדים

קצבה לשירותים מיוחדים משולמת למבוטחים בביטוח הלאומי מגיל 18 ו-3 חודשים, הזקוקים לעזרה רבה מאדם אחר בפעולות היום-יום (לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית ושליטה על הפרשות), וכן מי שזקוק לעזרה בניהול משק הבית.

 

לקצבה זו זכאי מי שעומד באחד מהתנאים הבאים:

  • מי שמקבל קצבת נכות כללית ונקבעה לו בידי המוסד לביטוח לאומי נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות (לעניין שירותים מיוחדים).
  • מי שאינו מקבל הטבות במסגרת גמלת ניידות, אלא אם כן ועדה רפואית של משרד הבריאות קבעה לו מוגבלות בניידות בשיעור של 100%, או שהוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו, או שהוא מרותק למיטה. כמו כן, אם הוא בעל רכב, הוא זכאי לקצבה רק אם היא תיקבע בשיעור של 100% לפחות.

בוגרים בעלי קושי פיזי חלקי- (קצבת שירותים מיוחדים של 50% )יקבלו תוספת שר"מ (שירותים מיוחדים ) בסך  1,527 ₪  –  שר"מ בדרגה נמוכה, מותנה במבחן תלות לבוגר.

  • לבוגרים המתקשים בהליכה (קצבת שירותים מיוחדים של 112%) תיבחן מידת התלות על פי טבלת הניקוד. גובה הגמלה יכול לנוע בין 3,534-5,641 ₪ .
  • למשתמשים בכיסא גלגלים ( קצבת שירותים מיוחדים בשיעור 188% ) בהתאם לניקוד במבחן התלות, גובה הגמלה יכול לנוע בין 5,641-7,168 ש"ח.

מקבל קצבה בשיעור 188% הזקוק למכונת הנשמה בכל שעות היממה זכאי לתוספת לקצבה.

  • נכים מונשמים (בוגרים וילדים) יהיו זכאים החל מחודש יולי לקצבת שירותים מיוחדים בגובה 250% מקצבת שר"מ 188%, כלומר קצבתם החודשית תעמוד על 14,102 שקלים לחודש. סך הכל עם קצבת הנכות הכללית בוגר מונשם יקבל גמלאות בסכום כולל של 17,802 ₪ (לא כולל ניידות).

נכים מונשמים או מעסיקי שני עובדים בפועל:

נכים אשר מעסיקים שני עובדים סיעודיים בפועל יקבלו קצבת שר"מ 188% כפולה בסך כולל של 11,282 שקלים.

נכה שהוא מונשם וגם מעסיק שני עובדים יקבל את הגבוה בין הגמלאות(גמלת מונשם).

 

תהליך מימוש הזכאות:

יש להגיש את הבקשה בצירוף המסמכים הרפואיים. קישור לטופס להגשת הבקשה

לאחר הגשת הבקשה יישלח אליכם זימון לוועדה רפואית.

לאחר החלטת הוועדה הרפואית וקביעת זכאות בידי פקיד התביעות, תשלח אליכם תשובת הוועדה.

אם אינכם מרוצים מהחלטת הוועדה ניתן לערער עליה תוך 90 יום.

 

מסגרות חוץ ביתיות (ילדים ובוגרים):

נכים השוהים במוסדות יהיו זכאים לקצבה החודשית בסך  1,057 שקלים.

הורים לילדים נכים השוהים במסגרת חוץ ביתית יהיו זכאים לראשונה לקצבה. עבור ילדים בדרגת נכות 50% הקצבה תעמוד על 761 שקלים, ושל כלל יתר הדרגות על 1,057 שקלים.

 

פטור מתשלום למלווה

סעיף 14 לתקנות מאפשרת לאדם עם מוגבלות הנעזר במלווה לשם השגחה או לשם סיוע בביצוע פעולת היום-יום להיכנס למקומות ציבוריים מסוימים שהכניסה אליהם כרוכה בתשלום, ללא צורך בתשלום עבור המלווה בהצגת תעודה המעידה על כך.

לרוב יינתן הפטור מתשלום במקומות ציבוריים כגון פארקים או מוזיאונים. במקומות בהם יש מקומות ישיבה (כגון קולנוע, משחק כדורסל) אין חובה לתת את הפטור.

מי זכאי

במקומות ציבוריים מסוימים המספקים שירות ציבורי אין לגבות תשלום דמי כניסה ממלווה של אדם הזכאי לקצבת שירותים מיוחדים.

מימוש הזכאות

  • המוסד לביטוח לאומי הנפיק ושלח לאוכלוסיות הזכאים תעודת נכה שרשום עליה "פטור מתשלום עבור מלווה".
  • בכניסה למקום הציבורי יש לפנות לנותן השירות ולבקש לקבל את השירות ללא תשלום דמי כניסה למלווה.
  • נותן השירות רשאי לדרוש שתוצג לו תעודת נכה בתוקף, כדי לוודא שקיימת זכאות.
  • ייתכן שתידרש בנוסף תעודה מזהה נושאת תמונה (כגון תעודת זהות).