חיפוש חופשי

גמלת ניידות

גמלה המיועדת עבור חולה או הורה מטפל, במטרה להקל ולסייע בתחבורה. מרבית ההטבות ניתנות לבעלי רכב, אולם ניתנות הטבות גם למי שאינם בעלי רכב.

מי רשאי להגיש?

 1. עבור ילד תושב ישראל מגיל 3 שנים ומעלה, אשר ועדה רפואית של משרד הבריאות קבעה לו אחוזי מוגבלות בניידות.
 2. שני אחים או יותר, שלכל אחד מהם נקבעו לפחות 80% מוגבלות בניידות והם מתגוררים באותה הדירה, יהיו זכאים גם אם טרם מלאו להם 3 שנים.

חשוב!!! המקבל קצבת ילד נכה מהביטוח הלאומי ומתקיימים בו תנאי הזכאות לקבלת הטבות גם בניידות יצטרך לבחור בין אחת משתי ההטבות אם אחוז גמלת הניידות נמוך מ-80%.

ניתן לקבל את שתי הגמלאות במקרים הבאים: אם לילד נקבעו 80% מוגבלות בניידות לפחות או אם ועדה רפואית של לשכת הבריאות קבעה כי הוא זקוק לכיסא גלגלים והוא משתמש בו.

 

הזכאות:

לזכאות בתחום הניידות שני חלקים: קצבת ניידות וסיוע ברכישת רכב מותאם.

קצבת ניידות היא תשלום חודשי שניתן מטעם המוסד לביטוח לאומי בגין קשיי ניידות. גובה הקצבה משתנה בהתאם למאפיינים האישיים וקיימת אבחנה בין מי שהוא בעל רכב ובין מי שהוא חסר רכב.

 1. קצבה לבעל רכב – אם החולה נוהג בעצמו, הקצבה משולמת כאשר נקבעים40% ניידות ומעלה. אם מישהו אחר נוהג עבורו, הקצבה משולמת כאשר נקבעים 60% ניידות ומעלה. סכום הקצבה נקבע בהתאם לאחוזי הניידות שנקבעו, מיהו הנוהג ברכב, גודל הרכב וכן אם החולה עובד. במידה ואדם משתכר– גובה הקצבאות נמצא באתר ביטוח לאומי.
 2. קצבה לחסר רכב – תינתן לחולה או מלווה שאין ברשותם רכב ועונים על הקריטריונים המופיעים באתר הביטוח לאומי. חסר רישיון נהיגה הזקוק לכסא גלגלים (על פי קביעת הוועדה במשרד הבריאות) זכאי לקצבת חסר רכב. הצורך בכסא גלגלים מבטל את עניין כפל הגמלאות, כלומר מזכה את הילד עד גיל 18 בגמלה למרות שקיבל פחות מ80 אחוז בניידות. הקצבה היא קבועה ולא משתנה כל עוד בעל המוגבלות חסר רכב (כלומר ללא רישיון).

חשוב להזכיר כי למי שנקבעו אביזרים מיוחדים ישנה זכאות ללימוד נהיגה באמצעות הביטוח הלאומי.

 

תהליך מימוש הזכאות:

 • תחילה יש לפנות לוועדה רפואית במשרד הבריאות ולהגיש טופס פנייה לוועדה רפואית לפי מחוז המגורים ולאחר שהוועדה הרפואית קבעה אחוזי מוגבלות בניידות. ניתן להגיש ערעור על החלטת הוועדה הרפואית תוך 60 יום ממועד קבלת חוות דעת הוועדה.
 • בשלב הבא, לאחר קביעת אחוזי מוגבלות בניידות בוועדה הרפואית, ניתן להגיש תביעה להטבות בניידות מהביטוח הלאומי וזאת תוך 60 יום מקבלת המלצות הוועדה של משרד הבריאות.
 • כדי לקבל את הקצבה מיום הפניה ללשכת הבריאות במידה וקיימת זכאות, יש להגיש את התביעה תוך  60 יום. הקצבה תשולם מיום הפנייה ללשכת הבריאות. אם תוגש לאחר 60 יום, הקצבה תשולם חודשיים אחורה בלבד במידה ויש זכאות. את התביעה מגישים באמצעות טופס בקשה להטבות על פי הסכם ניידות בסניף ביטוח לאומי במקום המגורים.

 

בהגשת התביעה למוסד לביטוח לאומי יש לצרף את המסמכים הבאים:

 • צילום רישיון נהיגה בר תוקף עם פירוט כל ההגבלות בנהיגה.
 • צילום פוליסת ביטוח מקיף בתוקף.
 • אם מגיש הבקשה משתכר, יש לצרף גם תלושי שכר לתקופה של 3 החודשים האחרונים שבסמוך למועד הגשת התביעה.
 • חייל בשירות חובה ימציא אישור מהצבא על שירותו ועל מועד השחרור המשוער.
 • חתימה על כתב התחייבות למוגבל בניידות.

הקצבה תשולם רטרואקטיבית עבור החודשיים שקדמו לחודש שבו הוגשה התביעה למוסד לביטוח לאומי.

כדי לוודא שקבלת ההטבות בניידות לא תמנע את קבלת ההטבות גם בילד נכה, יש לפנות למחלקת ילד נכה בסניף המטפל.

זכויות למשפחה בה יש יותר מנכה אחד

משפחה שלה יותר מילד אחד נכה והילדים מוגבלים בניידות, תוכל לקבל קצבת נכות וניידות בעת ובעונה אחת.

במשפחה ניתן לקבל רק הלוואה אחת עומדת. אחוזי הנכות של הילדים מתווספים והמשפחה יכולה להיות זכאית ל100% הלוואה.

ניתן לאשר לאחר שיקול דעת שני רכבים אם כל הורה יהיה אחראי לילד אחד. אם יהיה לכל אחד מורשה נהיגה משלו שעומד בתנאים של מורשה נהיגה לפי הסכם הניידות.

לאחר קבלת ההחלטה של ועדת הניידות בגין אחוזי הניידות שנקבעו, ניתן לגשת לועדת גודל רכב.

השלב הבא לאחר קבלת החלטת הועדה לגודל רכב הינו הסיוע הניתן ברכישת הרכב המותאם.