חיפוש חופשי

גמלת ילד נכה ונכות כללית

מי זכאי?

גמלה בסך 50% נכות– גובה קצבה 1,351 ₪.

לגמלה זו זכאי ילד עד גיל 18 שאובחן בידי רופא נוירולוג כחולה דושן או בקר וברשותו אבחון גנטי המעיד על כך ונמצא במעקב במרפאה הרב צוותית באחד מבתי החולים. לפנייה למרפאה יש לדאוג לטופס התחייבות מקופת החולים ולקביעת תור.

תהליך מימוש הזכאות:

יש למלא את הטופס "גמלת ילד נכה" ולצרף את האבחון והמלצה מהנוירולוג להשגחה.

ניתן לקבל גמלה רטרואקטיבית עד שנה, בתנאי שגם בזמן זה התקיימו שני התנאים הללו (אבחון והמלצה על השגחה).

גמלה בסך 100% נכות– גובה קצבה 2691 ₪.

לגמלה זו זכאי ילד עד גיל 18 העונה לקריטריונים בסעיף הקודם ובנוסף נוטל סטרואידים או טיפול תרופתי ללב בהמלצת הרופא.

 

תהליך מימוש הזכאות:

לצורך ההגשה יש לוודא שבמכתב השחרור מהמרפאה מופיעה המלצה למתן סטרואידים  או טיפול קרדיולוגי, נוסף למידע על האבחון וההמלצה על השגחה.

לתשומת ליבכם, ניתן לחתום בסעיף מס' 6 של טופס גמלת ילד נכה, כך שהוועדה תתקיים ללא נוכחות הילד ועל סמך המסמכים הרפואיים בלבד.

אם בכל זאת זומנתם לוועדה, ניתן ליצור קשר עם מיכל, העו"ס של העמותה, להמשך טיפולה מולם.

 

גמלאות עם תלות בתפקוד:

ביטוח הלאומי פרסם טבלה למבחן תלות בזולת המפרטת את רמות התפקוד של הילד. הגמלה תתעדכן על פי הניקוד המצטבר. להלן קישור לטבלת ניקוד

  • במידה והנער עדיין אינו משתמש בכיסא והינו תלויי חלקית בזולת בתפקודי היומיום (ניקוד בין 8-9 נקודות)- הגמלה תתעדכן  ל112% נכות  (גמלה חדשה). סך הקצבה: 3,098 ₪.
  • מרגע שנער משתמש בכיסא גלגלים באופן קבוע, אוטומטית הזכאות היא ל- 188% נכות (ניקוד בין 10-12 נקודות). סך הקצבה 5236 ₪.
  • גם אם הנער אינו מרותק לכיסא גלגלים אך משתמש בו בקביעות, על אף שיכול עדיין לעמוד על רגליו אך מתקשה בהליכה- ייבחנו במבחן התלות הפעולות הפיזיות ויינתן ניקוד על פי טבלת הניקוד .
  • הוגדרה רמת תפקוד חדשה של 235% נכות (13 נקודות בטבלה). תוספת הרמה החדשה מתייחסת לשלב בו מתחילה לרוב כבר גם בחולשה בידיים ולא רק ברגליים. סך הקצבה- 7,168 ₪.

 

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים:

ילדים מגיל 3 ומעלה התלויים באדם אחר בביצוע פעולות היום-יום:

  • ילדים שהוריהם הגישו תביעה לגמלת ילד נכה.
  • ילדים שכבר מקבלים גמלת ילד נכה, אולם ללא תוספת על היותם תלויים בזולת.

 

מימוש הזכאות: הגשת טופס בקשה לבדיקה מחדש.

יש לצרף לבקשה מסמכים רפואיים המעידים על יכולת התפקוד של הילד.

במקרה שהילד אינו יכול להגיע לוועדה עקב נכותו, יש לציין זאת על גבי טופס התביעה לגמלה או טופס הבקשה לבדיקה מחדש. בהתאם למצבו של הילד תיבדק האפשרות לבדוק את הילד בביתו.

כמו כן, במקרים מסוימים ניתן לקבוע נקודות תלות לילד גם בלי שתידרש נוכחותו בוועדה הרפואית. לבוגרים מעל גיל 18.

 

בוגרים – החל מגיל 18 וחודש

בוגרים  מעל גיל 18 זכאים לגמלת נכות כללית. הבוגר יוזמן לוועדה בגיל 18 וחודש ותיקבע לו רמת קצבת נכות כללית בדרגה המלאה. להלן טווחי הדרגות:

(75%-100%) כללית- קצבה מעודכנת הינה 3,700 שקלים בחודש.

נכה בוגר עם 74% נכות -קצבה מעודכנת 2,522 שקלים.

נכה בוגר עם 65% נכות -קצבה מעודכנת  2,275 שקלים.

נכה בוגר עם  60% – קצבה מעודכנת 2,135 שקלים.

 

** תעריפי הגמלאות מעודכנים לחודש ינואר 2022

פטור מתשלום למלווה

סעיף 14 לתקנות מאפשרת לאדם עם מוגבלות הנעזר במלווה לשם השגחה או לשם סיוע בביצוע פעולת היום-יום להיכנס למקומות ציבוריים מסוימים שהכניסה אליהם כרוכה בתשלום, ללא צורך בתשלום עבור המלווה בהצגת תעודה המעידה על כך.

לרוב יינתן הפטור מתשלום במקומות ציבוריים כגון פארקים או מוזיאונים. במקומות בהם יש מקומות ישיבה (כגון קולנוע, משחק כדורסל) אין חובה לתת את הפטור.

מי זכאי

במקומות ציבוריים מסוימים המספקים שירות ציבורי אין לגבות תשלום דמי כניסה ממלווה של אדם הזכאי לקצבת שירותים מיוחדים.

מימוש הזכאות

  • המוסד לביטוח לאומי הנפיק ושלח לאוכלוסיות הזכאים תעודת נכה שרשום עליה "פטור מתשלום עבור מלווה".
  • בכניסה למקום הציבורי יש לפנות לנותן השירות ולבקש לקבל את השירות ללא תשלום דמי כניסה למלווה.
  • נותן השירות רשאי לדרוש שתוצג לו תעודת נכה בתוקף, כדי לוודא שקיימת זכאות.
  • ייתכן שתידרש בנוסף תעודה מזהה נושאת תמונה (כגון תעודת זהות).

זכויות למשפחה בה יש יותר מנכה אחד

משפחה שלה יותר מילד אחד נכה והילדים מוגבלים בניידות, תוכל לקבל קצבת נכות וניידות בעת ובעונה אחת.

משפחה שלה יותר מילד אחד עם צרכים מיוחדים זכאית לתשלום נוסף בסך 50% מגמלת הילד הנכה המגיעה לה עבור כל ילד המתגורר בבית הוריו.