חיפוש חופשי

טיפול אנדוקריני – הורמונלי

בהמשך למידע הכתוב והנחיות הסטנדרט הטיפולי בתחום, מצורפים סרטוני וידאו מקצועיים מכנסים, וובינרים והדרכות שערכנו בעמותה לרחבת ההסברים על הטיפול.

השפעת מחלת דושן וסטרואידים על בריאות העצם, גדילה ובגרות מינית