חיפוש חופשי

טיפול אורטופדי

בהמשך למידע הכתוב והנחיות הסטנדרט הטיפולי בתחום, מצורפים סרטוני וידאו מקצועיים מכנסים, וובינרים והדרכות שערכנו בעמותה לרחבת ההסברים על הטיפול

ניהול הטיפול בבריאות העצם
השפעת מחלת דושן וסטרואידים על בריאות העצם, גדילה ובגרות מינית