חיפוש חופשי

מאמרים מקצועיים לעמוד הבית

מחקר מלווה בנושא הכשרת כלבי שירות לילדים ולאנשים עם מוגבלות פיזית

How much dystrophin is needed for survival and function

Evaluation of rAAVrh74 gene therapy vector

The Role of Associations in Reducing the Emotional and Financial Impact on Parents Caring for Children with DMD

Functional and Clinical Outcomes among Non-ambulatory Patients

BMI-z scores of boys with Duchenne muscular dystrophy already begin to increase before losing ambulation: a longitudinal exploration of BMI, corticosteroids and caloric intake

Interplay of disability, caregiver impact, and out-of-pocket expenditures in Duchenne muscular dystrophy: a cohort study

Measuring carer quality of life in Duchenne muscular dystrophy

Cardiorespiratory management of Duchenne muscular dystrophy: emerging therapies, neuromuscular genetics, and new clinical challenges