חיפוש חופשי

מאמרים מקצועיים לעמוד הבית

Young Adults and Parents’ Coping With Duchenne/Becker Muscular Dystrophy: A Focus Group Study

מחקר מלווה בנושא הכשרת כלבי שירות לילדים ולאנשים עם מוגבלות פיזית

The Role of Associations in Reducing the Emotional and Financial Impact on Parents Caring for Children with DMD

Understanding anxiety experienced by young males with Duchenne muscular dystrophy

Moving Beyond the 2018 Minimum International Care Considerations for Osteoporosis Management in DMD

Vamorolone: First Approval

Functional and Clinical Outcomes among Non-ambulatory Patients

BMI-z scores of boys with Duchenne muscular dystrophy already begin to increase before losing ambulation: a longitudinal exploration of BMI, corticosteroids and caloric intake

Inhibition of nonsense-mediated mRNA decay may improve stop codon read-through therapy for Duchenne muscular dystrophy

Interplay of disability, caregiver impact, and out-of-pocket expenditures in Duchenne muscular dystrophy: a cohort study

Measuring carer quality of life in Duchenne muscular dystrophy

Cardiorespiratory management of Duchenne muscular dystrophy: emerging therapies, neuromuscular genetics, and new clinical challenges