חיפוש חופשי

מאמרים בתחום הטיפול

מחקר תפקודי ריאות והערכת חומרת המחלה – מרפאה רב תחומית שניידר

How much dystrophin is needed for survival and function

BMI-z scores of boys with Duchenne muscular dystrophy already begin to increase before losing ambulation: a longitudinal exploration of BMI, corticosteroids and caloric intake

Growth pattern trajectories in boys with Duchenne muscular dystrophy

Cardiorespiratory management of Duchenne muscular dystrophy: emerging therapies, neuromuscular genetics, and new clinical challenges

Age at Diagnosis for Duchenne Muscular Dystrophy: Why we must do better