חיפוש חופשי

מאמרים בתחום איכות חיים

מחקר מלווה בנושא הכשרת כלבי שירות לילדים ולאנשים עם מוגבלות פיזית

Interplay of disability, caregiver impact, and out-of-pocket expenditures in Duchenne muscular dystrophy: a cohort study

Measuring carer quality of life in Duchenne muscular dystrophy

Martial Arts Training for Boys with Duchenne Muscular Dystrophy