חיפוש חופשי

מאמרים בתחום איכות חיים

מחקר מלווה בנושא הכשרת כלבי שירות לילדים ולאנשים עם מוגבלות פיזית

263rd ENMC International Workshop: Focus on female carriers of dystrophinopathy

The Role of Associations in Reducing the Emotional and Financial Impact on Parents Caring for Children with DMD

The Relation Between Nutritional Intake and Weight in 4-18 Year Old Patients with DMD

Functional and Clinical Outcomes among Non-ambulatory Patients

Interplay of disability, caregiver impact, and out-of-pocket expenditures in Duchenne muscular dystrophy: a cohort study

Measuring carer quality of life in Duchenne muscular dystrophy

Martial Arts Training for Boys with Duchenne Muscular Dystrophy