ראיון בתכנית עושים סדר 27.12.2016

מדוע חשוב שתהיה חקיקה בתחום כלבי שירות?

ראיון בתכנית עושים סדר עם בן כספית בהשתתפות טלי קפלן, מנכ"לית העמותה וח"כ יפעת שאשא ביטון.