חזון ומטרה

"לפעול לשיפור איכות החיים ולהארכת תוחלת חייהם של חולי ניוון שרירים דושן ובקר". 

מימוש החזון ייעשה באמצעות:

  • בניית קהילה תומכת לחולים ולבני משפחותיהם.
  • קידום ותמיכה במחקרים אשר יובלו למציאת טיפול למחלות דושן ובקר.
  • יצירת תשתיות ומאגרי ידע אשר יקדמו מחקר מדעי-רפואי באקדמיה ובחברות הביו-פארמה.
  • הנגשת מידע וידע אודות דושן ובקר לכלל האוכלוסייה לצורך הגברת המודעות, מניעה, ודרכי טיפול.