חברי העמותה

מוסדות העמותה:  

יו"ר ועד העמותה (בהתנדבות) – גב' זיוה גולדשמידט

הועד המנהל (בהתנדבות) כולל הורים לילדים החולים במחלה
האסיפה הכללית (בהתנדבות) מורכבת מתשעה חברים קבועים המסייעים לפעילות העמותה ולהרחבת הקשרים
נשיא כבוד (בהתנדבות) – מר חיים רומנו, לשעבר מנכ"ל פרטנר ומנכ"ל אל-על

מנכ"לית העמותה – גב' טלי קפלן

צוות מקצועי מלווה:

רו"ח העמותה – קוסט פורר גבאי את קסירר
מבקרת העמותה (בהתנדבות) – רו"ח אורית בן שושן
עורכת דין מלווה (בהתנדבות) – עו"ד מירב נוסבוים
יועצת ארגונית (בהתנדבות) – לילך שראק

ידידי העמותה:

משה קראדי
גבי גל
שמואל הולנדר
אילן חורש
essay writing service